Vallekilde Højskoles historiske arkiv

Nummer A2046
Type Arkivalier
Arkivskaber Vallekilde Højskole, Højskolevej 9, 4534 Hørve
Beskrivelse Vallekilde Højskoles historisk arkiv
Født/stiftet 1865
Bemærkning Strukturen vises under 'Yderligere indhold' med link til de enkelte emner.

Oplysninger om Vallekilde Højskole findes også i årsskrifterne. https://arkiv.dk/vis/5277570

Arkivalierne registreres på en ny måde.
For følgende emner kan registreringer fremsøges:
Æ1, Æ5, Æ10, Æ12, Æ19
Periode 1865 - 2014
Se på kort
Arkiv Odsherred Lokalarkiv

Yderligere indhold

Æ 1 - - Højskolens organisation
Æ 2 - - Bygninger og arealer
Æ 3 - - Deklarationer, servitutter, skøder, pantebreve mv.
Æ 4 - - Økonomi
Æ 5 - - Interne legater og fonde
Æ 6 - - Administration
Æ 7 - - Personale og personaleforhold
Æ 8 - - Elev- og lærerfortegnelser mv.
Æ 9 - - Elevforeningen, vandrebøger
Æ 10 - - Årsskrifter
Æ 11 - - Efterårsmøder og offentlige møder
Æ 12 - - Artikler om højskolen
Æ 13 - - Jubilæer
Æ 14 - - Højskoleforstandere
Æ 15 - - Lærer og ansatte
Æ 16 - - Elever
Æ 17 - - Personer tilknyttet højskolen
Æ 18 - - Undervisning, lærermøder, kurser mv.
Æ 19 - - Billeder
Æ 20 - - Kunst
Top
;