Om arkiv.dk

I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger.

En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk, og der kommer løbende nyt til. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv for at se materialet.

Det er en god idé at sende en mail til arkivet på forhånd, så de kan have materialet klar til dig, når du kommer.

Mange arkiver har materiale, der venter på den endelige registrering, og som derfor endnu ikke kan ses på arkiv.dk, så hvis du ikke finder, hvad du søger, bør du kontakte arkivet direkte.

Oplysninger på arkiv.dk er leveret af de deltagende arkiver. Har du spørgsmål eller yderligere oplysninger til materialet, skal du henvende dig til det arkiv, som opbevarer materialet.

Send en mail til det pågældende arkiv ved at klikke på knappen Kontakt arkivet i de konkrete registreringer, eller find kontaktoplysninger på arkiverne på arkivvejviser.dk.

Bagom arkiv.dk

Arkiv.dk drives af Arkibas ApS, som ejes af de danske arkiver i fællesskab igennem Sammenslutningen af Lokalarkiver. Bag arkiv.dk ligger registreringsprogrammet Arkibas. Arkibas ApS blev stiftet i 1987, og den første version af registreringsprogrammet blev lanceret i juni 1989. Den nuværende version af Arkibas blev lagt i drift i november 2014 og i februar 2015 gik arkiv.dk i luften. Vi laver jævnligt ændringer og ny funktionalitet til Arkibas og arkiv.dk.

Arkiv.dk er blevet til med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Arkiv.dk er udviklet i samarbejde med digitaliseringshuset ditmer a/s

Bliv klogere på arkiv.dk

Læs vores guides
Top