Rettigheder og brug

Ophavsret

På arkiv.dk findes der over to millioner digitaliserede billeder. Det originale materiale befinder sig på de mere end 580 lokal- og stadsarkiver, som stiller deres materiale til rådighed på arkiv.dk.

Mange af billederne er ophavsretsmæssigt beskyttet. Alt efter hvilken type billede, der er tale om, kan der være 25 års, 50 års eller endda 70 års ophavsret forbundet med brugen af det. Man skelner mellem fotografiske billeder og fotografiske værker. Du kan læse mere om ophavsretsloven i forhold til fotografisk materiale på Kulturministeriets hjemmeside, og finde selve lovteksten på www.retsinformation.dk.

Det er som hovedregel fotografen der har ophavsretten til et billede. I visse tilfælde kan det dog være den avis eller det magasin, som fotografen har arbejdet for, der har ophavsretten, eller ophavsretten kan være delt mellem fotograf og avis.

Brug af billeder fra arkiv.dk

Billeder fra arkiv.dk må deles som et link på sociale medier som f.eks. Facebook. Benyt gerne deleknapperne, som findes på billedregistreringerne på arkiv.dk. Du må også gerne linke til en registrering på arkiv.dk fra din hjemmeside. Dette må gøres uden begrænsninger. Du må ikke tage en kopi af billedet og uploade direkte på Facebook og andre sociale medier eller beskærer billedet, så vandmærket forsvinder.

Hvis du ønsker en digital kopi af et eller flere billeder til eget privat brug, har du flere muligheder:

Du kan lade dig registrere som bruger på Mit arkiv.dk. Herved får du adgang til frit at downloade eller købe en del af de billeder, der kan ses på arkiv.dk. Billeder, du erhverver på denne måde, er udelukkende til privat brug, dvs. de må ikke videresælges, videredrages til tredjemand, anvendes i kommercielle sammenhænge, benyttes på egne eller andres hjemmesider eller uploades på Facebook og andre sociale medier.

Du kan også kontakte arkivet direkte via knappen Kontakt arkivet, der kan findes på de enkelte registreringer, eller du kan finde kontaktoplysninger til arkivet på www.arkivvejviser.dk.

Hvis du ønsker billeder til offentliggørelse eller til brug i andre sammenhænge, som rækker ud over den helt private brug, skal du kontakte det eller de arkiver, der råder over billederne. Her kan du træffe aftaler om brug af billederne.

Når du bruger billeder og andet materiale fra arkiv.dk, skal du være opmærksom på, at du er ansvarlig for at overholde de betingelser, som arkiverne har stillet og som ophavsretsloven udstikker.
Fotografens navn og arkivet skal som minimum altid nævnes under billedet. Kendes fotografen ikke, skal det angives at fotografen er ukendt.
Hvis ophavsretten på billedet endnu ikke er udløbet, skal du desuden have tilladelse fra ophavsretsindehaveren til at benytte billedet.

Det gælder også, at materialet ikke må anvendes i sammenhænge, som miskrediterer ophavsmandens anseelse eller integritet eller krænker afbilledes personlige anseelse eller privatliv. Det gælder uanset om ophavsretten er udløbet eller ej.

Aftalelicens

Arkiv.dk har i kraft af en licensaftale indgået med Visuelle Rettigheder Danmark - VISDA (tidligere Copydan) tilladelse til at vise fotos på arkiv.dk, uanset om disse i andre sammenhænge er omfattet af ophavsret og beskyttet af ophavsretsloven.

Aftalelicensen forpligter arkiv.dk til at vise et vandmærke på samtlige billeder, og til at opfordre vores brugere til at komme med oplysninger, som kan identificere fotografen på de fotografier, som er angivet med ukendt fotograf.

Er du ophavsmand eller rettighedshaver til et eller flere billeder på arkiv.dk, så har du ret til at få udbetalt et vederlag for arkiv.dk’s brug af dine billeder. Det er VISDA, som forvalter aftalelicensen, og du skal derfor henvende dig direkte til dem, for at få udbetalt vederlaget.

Ønsker du ikke dine billeder vist på arkiv.dk, så kan du udmelde dig af aftalelicensen ved at tage kontakt til VISDA. Kontakt også gerne det eller de arkiver, som viser dine billeder, for få dem fjernet fra arkiv.dk. Du kan skrive direkte til arkivet ved at klikke på knappen Kontakt arkivet på de konkrete billedregistreringer eller du kan finde kontaktoplysninger på arkivet på www.arkivvejviser.dk.

Bliv klogere på arkiv.dk

Læs vores guides
Top