Hvad kan jeg finde på arkiv.dk?

I arkiv.dk kan du søge i flere end 580 danske arkivers samlinger. Som udgangspunkt søger man i alle arkiver, men det er også muligt at begrænse søgningen til et enkelt eller et udvalg af arkiver.
Brug guiden Hjælp til søgning, hvis du skal have hjælp til søgning.

Arkivernes samlinger består af meget forskelligt materiale: arkivalier, fotografier, tegninger, avisudklip, film- og lydoptagelser og meget mere. Du kan søge i alt materialet under ét eller afgrænse til f.eks. kun at søge efter billeder.

I arkiv.dk kan du se oplysninger om flere end to millioner historiske fotografier og en kvart million registrerede arkivalier. Langt de fleste fotos er digitaliserede og kan ses umiddelbart. I februar 2019 åbnede arkiv.dk for at arkiverne kan vise deres digitaliserede papirarkivalier, bøger, artikler mv. Det er dog indtil videre kun en brøkdel af disse, som kan ses på arkiv.dk. Endelig kan du via arkiv.dk få adgang til flere tusinde historiske film- og lydoptagelser og næsten 10.000 digitale kort og tegninger. I alt ligger der over 3,2 mio. registreringer tilgængelig på arkiv.dk, og antallet vokser med 20-25.000 nye registreringer hver eneste måned.

Det meste af materialet er af privat oprindelse, men i nogle arkiver finder man også arkivalier fra kommunale myndigheder og institutioner.

Arkiv.dk kan bruges af både private med interesse i lokal- og slægtshistorie, og af forskere, der har et bredere sigte med historiske undersøgelser.
Arkivernes samlinger er især velegnet til at dokumentere historien, som den har udspillet sig lokalt. I alle byer og sogne findes der imidlertid også eksempler på, hvordan temaer af nationalhistorisk betydning har udfoldet sig lokalt. Arkiverne leverer derfor et vigtigt supplement til de kilder, der opbevares i de statslige arkiver og biblioteker.

Arkiv.dk er et godt sted at begynde, hvis du skal have et indblik i, hvad arkiverne rummer. Men arkiv.dk viser kun toppen af isbjerget.
Materialet er indleveret af borgere, foreninger, virksomheder eller institutioner efter frivillig aftale. Der er ikke afleveringspligt på arkivmateriale af privat oprindelse, som der f.eks. er for det statslige og kommunale materiale. Du kan derfor ikke regne med, at arkiverne har arkivmateriale, der fortæller om enhver side af historien.

Der er stor forskel på arkiverne, og det afspejles også i deres samlinger. Det kan derfor være svært at opstille nogle meget generelle retningslinjer for, hvad man kan forvente at finde af arkivmateriale i arkiverne. Kildematerialet er ofte meget egnsbestemt og afspejler f.eks. hvor forskellige bevægelser og foreninger har stået stærkt i det lokale samfund, eller hvor en bestemt industri eller et bestemt erhverv har præget en egn. Udvalget af kildemateriale afhænger også af, hvad arkiverne selv har prioriteret at indsamle, og hvornår arkiverne er opstået.

I slutningen af 1970erne og i begyndelsen af 1980erne blev der gennemført store landsdækkende indsamlingsprojekter. Her blev der bl.a. indsamlet arkivalier og billeder fra foreninger, og det betyder, at de fleste arkiver har meget af denne type materiale.

Hovedparten af det indsamlede materiale tilhører perioden fra før alt blev digitalt. Det har været relativt let for arkiverne at indsamle det analoge materiale, hvorimod opgaven med at indsamle det digitale materiale, giver arkiverne nogle udfordringer. Derfor er det også meget begrænset, hvad man finder af nyere materiale på arkiverne.

Mange arkiver har også stadig en del uregistreret materiale, som ikke kan ses på arkiv.dk. Nogle arkiver har været i gang med indtastningsarbejdet siden registreringssystemet Arkibas, der ligger bag arkiv.dk, gik i luften i 1989, andre arkiver er først lige begyndt på indtastningsarbejdet, og har derfor det meste af deres materiale registreret analogt.

Finder du ikke, hvad du søger, så kontakt det enkelte arkiv og spørg. Find kontaktoplysninger på arkiverne på www.arkivvejviser.dk.

På arkiverne sidder der medarbejdere med detaljeret viden om deres lokalsamfunds historie parat til at hjælp i den videre søgning.

Husk, at arkiverne hver især har ressourcer i forskelligt omfang, og mange af medarbejderne arbejder med lokalhistorien i deres fritid. Derfor tager det tid, inden alt arkivmateriale kan ses på arkiv.dk.

Bemærk at det ikke er alle lokal- og stadsarkiver i Danmark, som bidrager med materiale til arkiv.dk. Det kan derfor være nødvendigt at søge andre steder også, for at få et komplet overblik over alle arkivers materiale. Du kan finde en liste over de arkiver, som bidrag med materiale til arkiv.dk under arkiver på arkiv.dk.

Bliv klogere på arkiv.dk

Læs vores guides
Top