Victor Cornelins – en dansk vestinder

Victor Waldemar Cornelins blev født på den smukke dansk-vestindiske ø Sct. Croix. Hans mor, Sarah Eliza Allen, stammede fra den hollandske del af Sct. Martin. I 1897 mødte hun den charmerende drager, William Henry Augustus Cornelius, der var søn af plantageslaver på Sct. Croix. Han var 21 år ældre end Sarah, og blev med tiden far til ca. 50 børn med 9 forskellige kvinder. Den 3. august 1898 kom Victor Waldemar Cornelius til verden, og ved en senere fejllæsning i Købehavn af præstens udskrift fra kirkebogen ændredes hans efternavn fra Cornelius til Cornelins.

I København afholdt man i sommeren 1905 ”Dansk Koloniudstilling” i Tivoli. Udstillingen præsenterede forskellige stande med tableauer fra de danske kolonier. Efter flere forgæves forsøg på at bemande den vestindiske stand med voksne vestindere, blev to børn fra Sct. Croix sendt til Danmark. Det var den 7-årige Victor Cornelins og 4-årige Alberta Roberts. Børnene vakte stor opsigt de følgende uger. Om formiddagen, hvor der ikke var så mange gæster, flakkede Victor rundt og så på resten af udstillingen. For at holde børnene på den vestindiske stand – de var jo et stort trækplaster – blev der indrettet et indelukke, som de ikke kunne slippe ud fra. Senere er indelukket genfortalt som et bur, hvor børnene blev udstillet. Da koloniudstillingen sluttede, opstod der forviklinger omkring børnenes hjemsendelse til Sct. Croix. De blev i stedet for anbragt på Vajsenhuset i København.

I 1917 solgtes Dansk Vestindien til USA, og Victor Cornelins valgte derfor at blive i Danmark som dansk statsborger. Efter bestået lærereksamen i 1919 flyttede han til Nakskov på Lolland, og blev ansat som lærer ved Nakskov Skolevæsen. Senere blev han viceskoleinspektør og arbejdede de næste 55 år på Nakskovs skoler. Victor Cornelins havde svært ved at se nøgternt på den virkning, han havde på sine elever. I egen optik var skolens elever hans hengivne disciple, som han kunne tryllebinde med sin engagerede undervisning og dramatiske fortælletalent. Mønsteret blandt eleverne var i store træk, at pigerne beundrede hans evner som underviser, og drengene frygtede hans magt. Cornelins havde en kort lunte over for de elever, som ikke kunne eller ville følge med. Uheldigvis for dem var han som viceinspektøren udstyret med beføjelser, som gjorde deres mangler fysisk ubehagelige: han måtte slå. Duksene og de musikalske talenter gengældte hans opmærksomhed med en stor hengivenhed.

Med tiden blev Victor Cornelins dirigent for forskellige kor og orkestre i Nakskov. Han blev leder af Nakskov Musikskole, var meget aktiv i Sudan Missionen og som foredragsholder rundt om i Danmark. Her talte han bl.a. om: ”Afrikanske problemer i nutiden”, ”Raceproblemer i sort” og ”Er der racefordomme i Danmark?”. Han udfoldede sig i radioforedrag om ”Mit livs eventyr”, og diskuterede for åben mikrofon med formgiveren og filosoffen Piet Hein, overrabbiner Marcus Melchior og arkitekt og samfundskritiker PH.

I 1973 blev Cornelins syg af kræft og blev indlagt på Nakskov Sygehus. Under det lange ophold fik han ideen til at danne et mere fast ensemble af sygehuspersonale, der gratis kunne opmuntre patienterne, beboere på plejehjem, kirkegængere og handicappede. Nakskov Amtssygehus Personalekor var det første navn, og det blev kimen til Det Hvide Kor med Cornelins som dirigent. Kor-konceptet spredte sig fra Nakskov til sygehusene i Maribo, Vordingborg, Næstved, Nykøbing Falster og Slagelse, og Cornelins nåede at opleve de første fem hvide kor spille og synge. Hen under jul samledes korene til fælles kirkekoncert, der sluttede med, at alle kor stod samlet som hvidklædte engle foran den lille sorte, hvidkrøllede mand.

Cornelins fik en frodig alderdom båret på sangens vinger og næret af de roser, han høstede af et langt og aktivt liv. Han døde d. 17. december 1985.

I 2016 rejstes en bronzestatue af Victor Cornelins i Nakskov. Statuen er udført af kunstneren John Kørner, og er så vidt vides, den første statue af en Dansk Vestinder i Danmark.

Nakskov lokalhistoriske Arkiv har et stort og varieret materiale om Victor Cornelins, bl.a. hans privatarkiv, fotos, lydoptagelser, avisartikler og bøger.

Find mere om Victor Cornelins

I et fotoalbum fra Dansk Kunstflidsforening findes det eneste kendte foto af Victor og Alberta i Tivoli i 1905 (Nationalmuseet).
F.D.F Nakskovs orkester sammen med dirigent Victor Cornelins (Fotograf: ukendt, Nakskov lokalhistoriske Arkiv).
Victor Cornelins og en elev. Foto fra 1960’erne (Foto: Nationalmuseet).

Links til relaterede registreringer

Top