Bliv klogere på besættelsen

Besættelsen 1940-45 er en af de mest dramatiske perioder i nyere tids Danmarkshistorie. Historien om de fem besættelsesår er i stort omfang bevaret af de danske lokal- og stadsarkiver, og indgangen kan findes gennem arkiv.dk. Her vil man kunne finde arkivalier, der fortæller om de store, nationale begivenheder, men især kaster lys over den lokale historie fra tyskernes angreb den 9. april 1940 og frem til befrielsen den 5. maj 1945.

Modstandsbevægelsen og dens aktiviteter påkalder sig i særlig grad opmærksomhed. Arkiverne får jævnligt forespørgsler fra personer, som ønsker oplysninger om en slægtnings aktiviteter i modstandsbevægelsen under besættelsen. Det er ofte meget sparsomt, hvad folk selv ved, for i mange familier har besættelsesårene været omgærdet af tavshed. Efter befrielsen i maj 1945 handlede det for mange modstandsfolk om at komme videre: Ubehagelige episoder skulle glemmes, og derfor fik familiemedlemmerne sjældent noget konkret at vide.

Nu er den generation, som var aktive i modstandsbevægelsen, stort set uddød. Efterkommerne kan dermed ikke gå direkte til ”kilden”. Muligheden for at få noget at vide om bedsteforældrenes rolle i modstandskampen synes at være forsvundet.

I mange arkiver er der imidlertid mulighed for at finde oplysninger om aktive modstandsfolk. Oplysningerne kan blandt andet findes i masser af erindringsstof, i personlige arkiver, i avisudklip, lokallitteratur og illegale blade.

Der kan også findes mange oplysninger om danskernes levevilkår og samfundslivet i almindelighed i de fem besættelsesår. Tiden med mørklægning, spærretid og rationering af varer lærte danskerne at være nøjsomme, men også opfindsomme. Sejlgarn blev brugt til at lappe huller i cykeldækkene, cikorie kom i brug som erstatning for kaffe og dansk tobaksavl groede frem af næsten ingenting, da importen fra tobaksproducerende lande næsten ophørte. Først med befrielsen og englændernes ankomst i maj 1945 begyndte den langsomme tilbagevenden til normale tilstande.

Gå på opdagelse i arkiv.dk og søg selv videre:

9. april
5. maj
Besættelsen
Modstandsbevægelsen
Illegale blade
Kaffeerstatning
Tobaksdyrkning
Befrielsen
Engelske soldater

Medlemmer af Tonny-grupperne uden for Østre Skole i Odense i maj 1945. Tonnygrupperne blev oprettet ved årsskiftet 1944/45 og udførte ”belastende” opgaver såsom sabotager og stikkerlikvideringer (Fotograf: ukendt, Odense Stadsarkiv).
Nyborgs byledelse fotograferet i maj 1945. Forrest ses (fra venstre mod højre) Mogens Nielsen, Otto Thuesen og Niels Lunn. Bagerst (fra venstre mod højre): Th. Berthelsen og Anders Sørensen (Fotograf: ukendt, Odense Stadsarkiv).

Links til relaterede registreringer

Top