Erhvervsarkiv, Hørsholm Klædefabrik

Hørsholm Klædefabrik
Nummer A162
Type Arkivalier
Beskrivelse Hørsholm Klædefabrik
Hørsholm
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1975
Bemærkning Materialet havde tidligere arkivnr. 19.C.1 og 19 C. 2

Se desuden A 16 og A 23 og A123

Se også Rosted arkiv 19.C.1 og 2

Yderligere materiale findes på Erhvervsarkivet,
Vester Allé 12, 8000 Århus.
Periode 1841 - 1970
Dateringsnote 1841 - 1970
Arkiv Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 1897 - 1930 F Forhandlingsprotokol for generalforsamlinger i A/S Hørsholm Klædefabrik (autoriseret)
2 - 3 1896 - 1935 F Forhandlingsprotokoller for bestyrelsesmøder i A/S Hørsholm Klædefabrik (autoriseret)
2 1896 - 1924 f Forhandlingsprotokol
3 1925 - 1935 f Forhandlingsprotokol
4 1896 - 1924 s Udtagne sager af lbn. 2
5 1928 - 1931 s Udtagne sager af lbn. 3 vedrørende direktionsforhold
6 1896 V Breve angående omdannelse af Hørsholm Klædefabrik til Aktieselskabet Hørsholm Klædefabrik
6A 1935 A Næringsbevis på Industrinæring for Hørsholm Klædefabrik af 24/1-1935 i Københavns Kommune
7 1896 - 1903 R Revisorernes erklæring med tilhørende bilag
8 1909 - 1920 R Kassebog for A/S Hørsholm Klædefabrik
9 1913 - 1960 R Statusbog for A/S Hørsholm Klædefabrik
10 1879 - 1948 R Alfabetisk arbejderregister samt lønningsregnskab
11 1929-1935 R Regnskabsbilag med følgebreve i forbindelse med forslag til rekonstruktion
12 1898 - 1923 R Korrespondance med Landmandsbanken om bl.a. obligationer
13 1841 - 1926 R Bankhæftelser i henhold til gældende forordning af 5. februar 1813
14 1886 - 1952 R Pantobligation samt sikkerhedsstillelser for ydelser
15 1926 - 1942 E Ejendomsskatter og amtstueskat for matr. nr. 55 mfl. af Hørsholm By og Sogn
16 1893 - 1896 E Panteattester for Hørsholm Klædefabrik
17 1908 - 1910 E Kvittering for tilskødning af matr.nr. 6h af Isterød By, Hørsholm Birk samt oversigt over ejendommens forpligtelser
18 1895 - 1902 E Assurancepapirer inkl. følgebrev samt policeoversigt for Hørsholm Klædefabrik
19 1895 E Afskrift af vurderingsforretning i forbindelse med brandforsikring
20 1896 E Brev fra ingeniør Victor Bagger til højesteretssagfører Fr. Salomon, omhandlende VB's besigtigelse af Hørsholm
Klædefabrik
21 1842 - 1975 A Diverse oplysninger om Hørsholm Klædefabriks bestyrelser og direktører, kronologisk opbygget (udarbejdet af H.C. Rosted m.fl.)
22 - 27 1893 - 1945 A Kontrakter
22 1893 A Vævemester Clemens Löser og Hørsholm Klædefabrik
23 1895 - 1899 A Værkfører Walther Zapp og A/S Hørsholm Klædefabrik
24 1901 A Direktør A.E. Küpper og A/S Hørsholm Klædefabrik
25 1902 A Direktør Axel E. Schou og A/S Hørsholm Klædefabrik
26 1904 - 1922 A Direktør Georg Thieme og A/S Hørsholm Klædefabrik samt
ledsagende breve
27 1945 A Direktør, ingeniør Harry Westerdahl og A/S Hørsholm Klædefabrik
28 1925 - 1926 A Lånepapirer mellem fru Marie Hertz og direktør Axel E. Schou 1925/1926
29 - 35 1918 - 1970 E Lejekontrakter
29 1950 e Portner Arthur Andersen, Hovedgaden 51, 1. sal, matr. nr. 59 Hørsholm
30 1932 - 1970 e 21 stk. på matr. 4n, Usserød Kongevej 38 til ansatte på fabrikken
31 1946 - 1969 e 7 stk. på matr.5b, Usserød Kongevej 60, "Vemmeløse" til ansatte på fabrikken
32 1952 - 1970 e 11 stk. på matr. 4n, Mosevej 1-5 D ansatte på fabrikken
33 1918 - 1970 e 6 stk. på matr. 4ae, Tjørnevej 3 til ansatte på fabrikken
34 1965 - 1970 e 4 stk. på matr. 4f, Lindevej 2 til ansatte på fabrikken
35 1921 - 1970 e 17 stk. på matr. 3ak, Ørbæksvej 18 "Valdemarshus" eller "Frikadellely" til ansatte på fabrikken
36 1876 - 1885 A Dokument angående ret til at benytte adgangsvej til Hørsholm Klædefabrik
37 1901 A Dokument angående åstedsforretning (vandsynsmændene) i forbindelse med uorden i afløbsforholdene til den såkaldte "Steinckes Dam" i Usserød
38 1905 F Referat fra offentligt møde på Hørsholm Hotel arrangeret af Socialdemokratisk Forening pga. tekstilarbejderstriden
39 1874 A Mindeblad for afskedsfesten for H.P. Lindloff og hans arbejdere den 17. april 1874 samt for H.P. Lindloffs efterfølgere ved arbejderfesten 17/4-1874
40 1895 A Sang fra 10-års jubilæum på Hørsholm Klædefabrik (1885-1895) og sang "ARBEJDERNES SKAAL" den 1. maj 1895
41 1960 - 1966 A Unikavis - (Unika Vævs interne, humoristiske personaleblad)
42 - 43 1897 - 1971 U Bøger med avisudklip
42 1897 - 1938 a Lille scrapbog
43 1910 - 1971 a Stor scrapbog
44 - 45 1968 - 1969 K Diverse korrespondance A - Å
44 1968 - 1969 k A-F
45 1968 - 1969 k G -
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top