Andersen, Erik

Nummer A152
Type Arkivalier
Arkivskaber Andersen, Erik
Beskrivelse Erik Andersen
Hørsholm
Født/stiftet 1922
Død/nedlagt 1997
Bemærkning Erik Andersen, der boede på Bekkasinvej 8 i
Hørsholm var med ved sammenslutningen af Hørsholm
Idræts Klub (HIK) og Usserød Idrætsforening (UIF)
til Hørsholm Usserød Idrætsklub (HUI) pr. 1.
januar 1962.
Se endvidere Hørsholm Usserød Idrætsklubs (HUI's)
foreningsarkiv nr. A 153.
Yderligere se i småtrykssamling under 79.6.
Periode 1936 - 1987
Dateringsnote 1936 - 1987
Arkiv Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv

Yderligere indhold

Top
;