H.H.H.I.F. Nytårsfest 1978.

Nummer B839
Type Billeder
Beskrivelse
H.H.H.I.F. Nytårsfest 1978.
Medborgerforeningens cabaret-gruppe.
1. Jørgen Andersen.
2. Anne Petersen.
3. Carl Nielsen.
4. Anna Marie Hansen.
5. Poul Hviid Christensen.
6. Vagn Madsen.
7. Åge Jørgensen.
Nytårsfest med revy fik re-
korttilslutning, samlede 140
til fest på hotellet.
Der var festligt pyntet i salen på
Høng Hotel lørdag aften den 07.01.1978, da
H.H.H.I.F. holdt sin årlige nytårsfest. Balloner
bånd og serpentiner i alle farver hang ned fra
loftet og satte fra starten publikum i den rette
nytårsstemning.
Foreningens formand, købmand Jens E. Madsen, kun-
ne i sin velkomsttale glæde sig over, at der i år
var rekordtilslutning, nemlig 140 deltagere.
Sidste år var tallet 117. J.E. Madsen udtrykte håb
om, at medborgerforeningen og HHHIF måtte komme
til at virke til gavn for hinanden. Og denne aften
kom de i hvert fald til det, idet medlemmer af
medborgerforeningen havde stillet sig til rådighed
med spillemandsgruppen " Mads Tobak" og medlemmer
af teatergruppen opførte en glimrende cabaret.
Under spisningen spillede "Mads Tobak" og fik for-
tjent stort bifald for de livsglade numre, som
blev afviklet i fejende tempo og med højt humør.
Spillemandslauget var denne aften repræsenteret
af: Alfred Heebøll violin, Helge Halleby violin,
Claus Hansen fløjte, John Kruse klarinet, Jan
Skovgaard banjo, Mogens Dyhr guitar, og Jørgen
Lundsgaard, ligeledes guitar.Efter en halv times
spil overlod de scenen til teatergruppen, som ved
hjælp af Anne Udsholt Pedersen, Kirsten Jørgensen
Carl Nielsen, Vagn Madsen, Jørgen Andersen og Aa-
ge Jørgensen opførte en cabaret med Høng by som
hovedtema. Som en strålende konferencier fun-
gerede P.H. Hviid Christensen, og Anna-Marie Han-
sen akkompagnerede de optrædende på klaver. Her-
til kommer, at Carl "Slagter" havde klaret sminke-
penslerne og Kirsten Thomsen havde sørget for ko-
stumer og rekvisitter.
Cabaretten gav et fint tilbageblik over året, der
var gået, et nummer fortalte om, hvor godt Høng
er dækket ind, når det gælder malerstanden og i
en anden sang kom vi igen "På hat med Høng",
selvom det ikke mere var i sommervarmen.
De forskellige numre blev efterfulgt af larmende
klapsalver fra et yderst veloplagt publikum.
Især blev Carl Nielsen behørigt hyldet, efter han

som fru Jul Nissen havde fortalt om sin bryllups-
daw.Efter spisningen var der kinesisk lotteri,
hvor gevinsterne bestod af kransekage, skænket af
bagermester Everts. Boghandler Thorbeck holdt ta-
le, hvori han takkede arrangørerne og de
medvirkende fra medborgerforeningen.
"Evald og Jytte" sørgede for dansemusikken og i en
af pauserne underholdt "Mads Tobak" igen med mun-
ter spillemandsmusik, mens de dansende blev instru
eret i, hvordan de gamle danse skal trædes.
Festen sluttede først langt hen på de lyse timer,
efter man havde skillinget sammen til en times un-
derholdning mere af "Evald og Jytte".
Årstal 1978
Dateringsnote 1978
Fotograf Preben Pathuél
Materiale s/h foto
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Finderup Sogn (Kalundborg Kommune) (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv
Top
;