Usserød Børnehave Ahornvej 50 2970 Hørsholm

Usserød Børnehave
Nummer A148
Type Arkivalier
Beskrivelse Usserød Børnehave
Hørsholm
Bemærkning Usserød Børneasyl, Usserød Kongevej 97, 1871-1944

Usserød Vuggestue og Børnehave, Usserød Kongevej
45, 1945-1963

Usserød Vuggestue og Børnehave, Ahornvej 50, -
1964 -

Se desuden 3.I.17 og 7.A.97,

NB Journal 2011/85 indeholder arkivalier, der muligvis hører til her!!!?
Periode 1871 - 1996
Dateringsnote 1871 - 1996
Arkiv Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv

Yderligere indhold

1 1871 - 1945 F Forhandlingsprotokol for Usserød Børneasyl (referat af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder + byggeudvalgsmøder)
2 1938 - 1972 F Udtaget af Forhandlingsprotokol vedrørende generalforsamling samt bestyrelsesmøde år 1972
3 1938 - 1960 M Stambog (bagest underskrift fra den tilsynsførende) indeholdende barnets navn, indmeldelsesdato, faderens navn og stilling, moderens navn og stilling, adresse mm.
4 1938 - 1960 K Udtaget af stambog - udateret brev fra Usserød Børnehaveforening angående forhøjelse af betaling mm.
5 - 7 1920 - 1948 M Mødeprotokoller (bagest underskrift fra den tilsynsførende)
5 1920 - 1926 m Mødeprotokol
6 1927 - 1934 m Mødeprotokol
7 1945 - 1948 m Mødeprotool
8 - 9 1945 - 1949 R Indbetalingsbøger
8 1945 - 1947 r Indbetalingsbog
9 1948 - 1949 r Indbetalingsbog
10 - 12 1871 - 1945 R Kassebøger (bagest Obligationskonto og Byggefondsregnskab)
10 1871 - 1921 R Kassebog
11 1937 - 1945 R Kassebog
12 1945 R Kassebog
13 1934 - 1944 R Årsregnskaber med bilag og status
14 1934 - 1967 R Driftsregnskaber med bilag samt budgetter mm.
15 1944 - 1947 R Diverse byggeregnskaber, økonomiske oversigter samt diverse vedrørende byggefonden
16 1941 - 1970 K Udgående skrivelser fra Usserød Børnehaveforening
17 1942 - 1970 E Papirer vedrørende ejendommen Usserød Kongevej 45, Hørsholm
18 1963 - 1973 A Ombygning af Usserød Vuggestue og Børnehave
19 1943 - 1946 A Tilbud vedrørende byggearbejdet ved Usserød Børnehave og Vuggestue
20 1901 - 1932 S Proprietær Hans Mortensen & hustru
Helene Petrine Mortensens testamente,
der indeholder en arvelod til Usserød
Børneasyl
21 1939 - 1940 R Regnskab i boet efter forhenværende gartner Søren Mads Peter Hansen
22 1970 - 1971 A Diverse skrivelser vedrørende forældremøder for vuggestue, børnehave og fritidshjem samt skrivelse om forældrerepræsentanter.
23 1944 - 1973 E Diverse vedrørende køb af byggegrund, etablering af byggelån samt prioritering
24 1909 - 1935 K Korrespondance vedrørende fritagelse eller nedsættelse af forskellige skatter og afgifter.
25 1920 - 1934 E Huslejekontrakter vedrørende foreningens udlejning af en lejlighed med mere.
26 1921 - 1972 S Diverse ansøgninger om tilskud herunder statstilskud
27 1942 - 1972 P Diverse ansøgninger med Curriculum Vitae, anbefalinger og kommentarer.
28 1960 - 1963 A Lægeberetninger, udarbejdet af Vibeke Funck
29 1935 - 1963 K Korrespondance til og fra Overinspektionen for Børneforsorgen og Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen.
30 - 33 1939 - 1971 K Korrespondance
30 1941 - 1946 K Korrespondance med Direktoratet for Vareforsyning
31 1939 - 1947 K Korrespondance med Hørsholm Sogneråd
32 1937 - 1971 K Korrespondance vedrørende vedligeholdelse, leverancer samt anlæg af driftsfremmende foranstaltninger
33 1884 - 1971 K Korrespondance + diverse til og fra bestyrelsen i Usserød Børneasyl
34 1942 - 1969 E Forsikringstilbud samt forsikringspolicer
35 1996 A Stemmesedler for Usserødhave
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies.
Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen.
Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies.
OK
Top