Høng Sportsfiskerforening

Nummer B778
Type Billeder
Beskrivelse
Høng Sportsfiskerforening

HØNG SPORTSFISKERFORENING
CHOKEREDE GEDDERNE I TUDE Å.

Der blev sat ekstra strøm i vandløbet Tude Å, som
går fra Storebælt til Maglesø ved Bromme, da med-
lemmerne af Høng Sportsfiskerforening søndag
formiddag ag prøvede sit elektrofiskeriudstyr.
Formålet var at rense åen for gedder, inden den
store udsætning af ørred-yngel finder sted næste
weekend. Resultatet blev lidt mindre end ventet,
kun 19 gedder gik i nettet, og de fleste var
temmelig små. Kun en enkelt var over den normale
størrelse.Vægten lå på omkring er halvt kilo.
Høng Sportsfiskerforenings kasserer, Børge Sarup,
siger, at det var den første vellykkede
elektrofiskning, og efter rensningen af vandløbet
kan manmed sindsro sætte yngel ud. Børge Sarup
fandt, at den naturlige ørredbestand var forøget,
måske fordi Tude å er en af de mindst forurenedei
omegnen.
Et af medlemmerne, Bjørn Larsen, Vemmelev, har
stået for den tekniske side af forsøget. Han
fortøller herom:
En jævnstrømsdynamo ved bredden sender en
spændning på ca. 250 volt gennem vandet. Det
bevirker, at alle fisk i en radius på tre-fire
meter besvimer. Choket indtræffer, når fisken
påvirkes af spændingsfaldet, men det bedste
resultat opnås på lavere vanddybder, helst ikke
over en halv meter.
Vi indledte fiskeriet med at sænke en positiv pol
ned i åen. Den påvirker fiskene, som kan fanges
med net, men denne metode er strengt forbudt til
almindeligt lystfiskeri.
Vi anvender udelukkende elektroapparatet til
udryddelse af gedder efter indhentet tilladelse
fra fiskeriministeriet, slutter Bjørn Larsen.
Ikke hele Tude å blev i går renset for gedder, men
Høng Sportsfiskerforning bestræber sig på at gøre
arbejdet færdigt i morgen, så vandløbet er rent,
når ørred-yngelen skal sættes ud.

På billedet ses den omtalte jævnstrømsdynamo.
Årstal 1971
Dateringsnote okt 1971
Fotograf Ukendt
Materiale s/h Positiv 17 X 22,5
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Finderup Sogn (Kalundborg Kommune) (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Høng Lokalhistoriske Arkiv

Top
;