Høng Sportsfiskerforening

Nummer B777
Type Billeder
Beskrivelse
Høng Sportsfiskerforening

Billedet blev brugt i forbindelse med artikel
under overskriften.

"FORURENINGSMAGISTER" I HØNG:
KLAR OVER SPILDEVANDET I ÅERNE.

Forholdene i f.eks. Bøstrup å er således, at de
strider mod lovens bestemmelser, og Gørlev
Sukkerfabriks kendelse, der tillader spildevands-
udledning, er ikke evigt gældende. I det tilfæld,
at forholdene i vandløbet går imod bestemmelserne,
kan man forlange, at sagen kommer for landvæsens-
kommissionen.
Sådan kommenterede magister Th. Andersen fra for-
ureningslaboratoriet i København problemerne i
omegnens vandløb, da han søndag formiddag deltog i
en ekskursion arrangeret ag Høng Sportsfisker-
forening.
Deltagerne var samlet i Høng til et forurenings-
og elektrofiskerkursus for omkring 30 medlemmer af
sammenslutningen "De danske Sportsfiskerfor-
eninger"
Fem industrier.

Kurset, der blev holdt på Høng Kommuneskole,
begyndte lørdag eftermiddag med foredrag af amts-
vandløbsinspektør Hr. Møller, Sorø, fiskeri-
betjent Isager Christensen, Korsør og magister Th.
Andersen.
Amtsvandløbsinspektøren sagde bl.a.: Fem vestsjæl-
landske industrier forurener lige så meget som
samtlige 250.000 husstande i området tilsammen.
Disse industrier har fået påbud om at gøre noget
ved problemet, men vi ved endnu ikke, hvad der
kommer ud af det.
Hr. Møller orinterede deltagerne om en rapport,
udarbejdet af amtsvandløbsvæsenet, der på basis af
undersøgelser skal klarlægge forureningen på Vest-
sjælland.
Mest ensilage.

Isager Christensen omtalte problemet om, til hvem
henvendelse skal rettes, når forurening af vandløb
konstateres. Han foreslog sportsfiskerne at
kontakte ham selv eller politiet i sådanne
tilfælde.
Fiskeribetjenten sagde endvidere, at 75 % af for-
ureningen i sjællandske vandløb hidtil er opstået
på grund af ensilageudledning.
Magister Th. Andersen sluttede foredraget med at
fortælle og vise lysbilleder om insiktlivet i
vandløbene og gradinddeling af forureningen.
Søndag formiddag begav de 30 sportsfiskere sig ud
på ekskurionen til omegnens åer. Duemoserenden var
stærkt præget af spilevandsudledning, men værst
stod det til i Bødstrup å. Her blev vandets
iltindhold målt til 2%, hvilket gør det umuligt
for fiskene at overleve.
Efter disse chokerende kendsgerninger besøgte
sportsfiskerne en anden gren af vandsystemet, hvor
der var anledning til at demonstrere eletrofiskeri
under gunstige betingelser. Her konstateredes et
iltindhold på nær ved 90% og en stor ørredbestand,
som kunne betragtes gennem klart, rent vand.
Under demonstrationen lykkedes det endda at fange
tre gedder, der overalt er en trussel for de
øvrige fisk.
Tommy Petersen, der er næstformand i sportsfisker-
foreningens syvende kreds og tilrettelægger af
kurset, erklærer sig tilfreds med udbyttet. Han
siger iøvrigt: Nu mangler vi blot at vide, hvor vi
står juridisk og at drøfte, hvordan et rensnings-
anlæg fungerer. Jeg håber, at disse emner vil
blive belyst på et senere kursus.
Billeteksten: Magister Th. Andersen, Forurenings-
laboratoriet, København, undersøger Duemoserenden.
De 30 sportsfiskere ser interesseret til.
Årstal 1971
Dateringsnote okt. 1971
Fotograf Ukendt
Materiale s/h Positiv 18,5 X 24
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Finderup Sogn (Kalundborg Kommune) (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Høng Lokalhistoriske Arkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top