Høng gymnastikforening

Nummer B756
Type Billeder
Beskrivelse
Høng gymnastikforening
Billedet bragtes som det ene af 3 i en artikel
24/5 1974:

EN 100-ÅRIG, SOM ALLE I HØNG
ER SÅDAN LIDT I "FAMILIE" MED.

Fortiden er lidt uklar og fremtiden kan tegne en
smule usikker. Det kan vist godt passe på mange
hundreårige, et sekel går ikke uden problemer.
For Høng gymnastikforening, der fejrer det runde
tal ved en fest med 140 indbudte gæster og
medlemmer på hotellet i morgen aften, betyder det
at starten fortaber sig lidt i det uvisse.
I 1867 var der en forening, men den holdt op efter
kort tid. Så i 1874 kom Flinterup sogns
Gymnastikforening op at stå, formentlig i tids-
rummet 20-26 maj. I begyndelsen var det
skydningen, der dominerede. Først i firserne kom
der forsøg på at starte gymnastik, men det blev
ikke den store succes.
I 1905 fik foreningen det nuværende navn og blev
optaget i HAV -Holbæk amts Venstre. Det gav et
gennembrud for gymnastik, og to år senere kom
fodboldspillet med.
Den første kamp stod den 9. juni 1907 mod Sæby,
der blev besejret. Men først i 1919 var
fodboldafdelingen kommet for at blive. I 1950
spillede klubbens bedste hold sig op i mellem-
rækken, der svarer til serie 1 i dag.
I de senere år har klubbens bedste hold ført en
mere beskeden tilværelse, men den store
ungdomsafdeling rummer mulighed for fremtiden.
Klubbens præstationer høre vel idrætsligt til på
det jævne plan som det gør for langt hovedparten
af idrætsudøverne, så det passer jo meget godt
sammen.
Foreningen regner i dag med at have omkring 550
aktive, hvoraf fodbolden tegner sig foren stor
del. Håndbolden er også kommet ganske pænt med,
mens det kniber mere med bordtennis, der er det
nyeste skud på stammen. Gymnastikken har også sine
tilhængere, mens skydningen ikke har været på
programmet i en lang årrække.
Tages passive medlemmer, medlemmer af tilskuer- og
støtteklubber, er der nok omkring 1100-1200
medlemmer, hvilket stort set vil sige, at hver
eneste familie i Høng har lidt føling med
foreningens liv og trivsel.
Klubben må vel i dag betegnes som velkonsolideret,
men sådan har det ikke altid været.
En del år kørtes på pumperne, hvor man nogle gange
var afhængig af, om formanden kunne undvære lidt
af sin egen lomme, når presserende regninger
skulle betales.
Det økonomiske fundament er naturligvis
kontingentet, ikke mindst overskud fra
bankospillene og så den offentlige støtte.
Det er her usikkerheden kommer ind. Indtægterne
fra bankospillene er ved at være stagnerende rundt
omkring, og det har Høng Gymnastikforening også
mærket.
Spillelysten er der ikke noget i vejen med, men
deltagerne spiller i dag på færre plader. Det
giver nedgang i indtægterne, mens udgifterne til
præmierne stiger.
Kommunens tilskud blev for nogen tid siden lagt
om, men det gav ikke mere i tilskud. Ganske vist
blev det årlige tilskud sat op med 5 kr. pr.
medlem, men samtidig blev der indført en
aldersgrænse, der betyder, at foreningen reelt får
mindre end under den gamle ordning.
Til belysning af udgifternes størrelse kan nævnes,
at det koster 300-400 kr. at sende et hold til
Næstved i taxi. Der er ofte nødvendigt, fordi
forældrene ikke i tilstrækkeligt omfang bakker
klubben op ved at stille sig til rådighed med
kørsel mv.
I indeværende år skydes der på, at der til
fodboldafdelingen alene bliver et underskud på 20-
25.000 kr. En af udvejene for at skaffe penge har
været indførelse af reklametrøjer, og det har
givet et ganske pænt beløb, takket været
velvillighed fra byens handlende.
En anden udvej, nemlig kontingentforhøjelse, er
foreningen noget tilbageholdende med. En voksen
betaler cirka 100 kr. om året, og børn og unge fra
40-50 kr. Stiger dette væsentligt, frygtes
medlemsfrafald.
Ved 90 års jubilæet i 1964 blev det oplyst, at
foreningen siden 1924 har haft til huse på
Møllevej. Foreningen siden ostemester Chresten
Jensen udtrykte dengang håbet om, at der snart
måtte komme et bedre anlæg.
D
Årstal 1974
Dateringsnote maj 1974
Fotograf Ukendt
Materiale s/h Positiv 9 X 12
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Finderup Sogn (Kalundborg Kommune) (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Høng Lokalhistoriske Arkiv

Top
;