Stenmosevadbro. Den gamle bro udskiftes. Stenmosevadbro ved V.Løve eksisterer ikke mere. Høng Kommunes vejvæsen har revet den ned, og trafik over Bødstrup Å på det sted kan ikke la- de sig gøre før om en måneds tid. Hele broen ombygges. Den gamle k

Nummer B698
Type Billeder
Beskrivelse
Stenmosevadbro.
Den gamle bro udskiftes.
Stenmosevadbro ved V.Løve eksisterer
ikke mere. Høng Kommunes vejvæsen
har revet den ned, og trafik over
Bødstrup Å på det sted kan ikke la-
de sig gøre før om en måneds tid.
Hele broen ombygges. Den gamle kun-
ne ikke mere. Den var svækket af
alderdom. Den nye, der opføres i
beton, forventes at være færdig midt
i april. På billedet ses nedbrydnin-
gen af broen.
Bemærkning Mandag den 22.3.1971 havde Sjællands Tidende dette
indlæg: Høng Kommunes vejvæsen går i morgen tidlig
igang med at reparere Stenmosevadbroen ved V. Løve
Det betyder, at den lukkes en månedstid, hvorfor
der etableres omkørsel, oplyser formanden for tek-
nisk udvalg, Jørgen Henriksen. Der skal lægges et
nyt dæk og en ny vejbane over Bøstrup Å, og det
forventes at ville beløbe sig til 20-25000 kr.
Broen har længe været meget dålig, og i efteråret
1970 var der planer om at lukke den på grund af
sammenstyrtningsfare. Vejvæsenet ordnede imidler-
tid sagen ved at lægge nogle svære jernplanker
over, indtil selve reparationen kunne udføres.
For at gøre forholdene endnu sikre, opstilles der
nu autohegn. Tirsdag den 27.04.1971 var arbejdet
fuldført, og i den anledning hed det:
Der mangler nu kun autoværnet, før Stenmosevadbro-
en er helt iorden.
Stenmosevadbroen ved V. Løve er nu atter åben for
trafik efter den i godt en måned har været lukket
på grund af et større reparationsarbejde. Der er
lagt helt nyt dække på broen, der går over
Bøstrup Å. Endnu er broen ikke helt færdig, idet
murermester Johannes Jensen, Reerslev, der har ud-
ført arbejdet, mangler at sætte et nyt autoværn
op. Betonpælene, der skal bære værnet, er på plads
og det vil ikke vare længe, før broen er helt fær-
dig.
Stenmosevadbroen kan nu tage køretøjer op til fire
tons. I efteråret 1970 var der fare for
Sammenstyrtning, men ved at lægge store kraftige
jernplader over det gamle trædække, kunne broen
holdes midlertidigt åben, indtil selve reparatio-
nen kunne gennemføres.
Det har kun været nødvendigt at udskifte selve
brodækket. Det gamle fundament, der er lavet af
store kampesten, er solidt nok.
Årstal 1971
Dateringsnote 1971
Fotograf Anker Pedersen, Sjællands Tidende/Kalundborg Folkeblad
Materiale s/h Foto
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Gierslev Sogn (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Høng Lokalhistoriske Arkiv

Top
;