Andelsmejeriet "Tejbjerg", Aarby Regnskab Brev Medlemsliste og protokol Ostedagbog enhedspriser Afgangsbevis stempler og sejl Mellemregningsbog Udstykningstilladelse Købekontrakt sange fedtenhedstabeller standardkontrakter m.m.

Nummer A10012
Type Arkivalier
Arkivskaber
Andelsmejeriet "Tejbjerg", Kalundborg
Beskrivelse Andelsmejeriet "Tejbjerg", Aarby, Kalundborg
Aarby
Aarby Mejeri
Født/stiftet 1888
Bemærkning Diverse kontrakter
lånedokumenter
medlemsfortegnelse,
regnskaber
forhandlingsprotokol
forsikringspolice
m.m.
Periode 1925 - 1935
Dateringsnote 1930
Sogn Årby Sogn
Kommune Kalundborg Kommune
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A10012,1 1930-1948 - DIVERSE MATERIALE
1 1930-1948 R Regnskab for Andelsmejeriet "Tejbjerg" fra 6. april 1930 til 8. april 1948 indbundet i en protokol
A10012,2 1910-1936 A Regnskabsblade for Andelsmejeriet "Tejbjerg", Aarby pr. Kalundborg, signeret af revisorer Jens Peter Christiansen og Anders Peter Hansen og formand Jens Pedersen hhv. Laur. Larsen
A10012,3 1928 A Brev af 28 april 1928 fra De Danske Mejeriers Maskinfabrik, Borupsalle 130, København L til gårdejer Jens Pedersen, formand for Andelsmejeriet "Tejbjerg", Uggerløse pr. Kalundborg vedlagt 1 sæt "Betingelser og beskrivelser for Bygningsarbejdet på Andelsmejeriet "Tejbjerg" vedr. ombygning
A10012,4 1893-1932 A Medlemsliste og protokol over bestyrelsesmøder for Andelsmejeriet "Tejbjerg" Aarby pr. Kalundborg i tiden 1893 til 1932
A10012,5 1890-1897 A Medlemsliste og referater af bestyrelesmøder for tiden 1890 - 1897 for Andelsmejeriet "Tejbjerg", Aarby pr. Kalun dborg.
A10012,6 1934-1935 A Ostedagbog for mejeri-lærling nr. 6220, Erik Lynggaard Nielsen. Bogen er udfyldt på "Madebjerggaard" Mejeri.
Indeholder fortegnelser over ostenr. kvantum af mælk, tid for presning og saltning og kg frisk ost.
A10012,7 1950 A Tillæg til Tabelværket "Perfect" med enhedspriser 3,01-3,50.
Tabeller til brug ved mælkens afregning efter fløde- og fedtenheder, udarbejder af mejeribestyrer L.P.Andersen, Frørup
A10012,8 1909 P Afgangsbevis fra Dalum Landbrugsskole for mejerist Poul Ronald Larsen, født den 21. marts 1909 i Aarby pr. Kalundborg, Certifikat for kedelpasserprøven og aftrylk af anbefalinger.
Tilkendt sølvmedalje i 1939 og 1940
A10012,9 Ca. 1920 A To stempler for Andelsmejeriet "Tejbjerg", Aarby, Kalundborg, og to sejl til forsejling af dokumenter
A10012,10 1900-1960 Ø Fotokopi af billeder fra Aarby by og "Tejbjerg" mejeri og smedien, udlånt af Birgith Jensen, Mogensbanke 11, Rørby
A10012,11 1941-1945 R Mellemregningsbog med Andelsbanken A.m.b.a. Kalundborg afd. og Andelsmejeriet "Tejbjerg", Aarby
A10012,12 15.06.1900 E Udstykningstilladelse af 15/6 1900 af Lars Nielsens enke gårds jorder, Årby sogn
A10012,13 1888 E Købekontrakt mellem gårdejer Lars Nielsen, Årby og køber Andelsmejeriet "Tejbjerg", Årby af 1888
A10012,14 1928 A 3 sange sunget ved Andelsmejeriet "Tejbjerg"s 40-års Jubilæumsfest den 13. september 1928
A10012,15 1952 A Mejeriernes Facitbog med fedtenhedstabeller 3,05-6,30
16 1966-1968 C 2 stk. standardkontrakter vedrørende kørsel af mælk mellem mejeri og mælkeleverandørerne for årene 1966 og 1968 med liste over leverandørerne
17 1963+1964 R Regnskabsbilag for årene 1963/64 vedr. køb af diverse serviceydelser og salg af mælkevarer
18 1977 C Diverse vedtægter og bestemmelser for mejerier generelt, andelsmejeriet Tejbjerg.
19 1906-1945 D Retssager afsagte kendelser samt deklarationer vedr. spildevangsledninger, Landvæsenskommissionskendelser, kendelse angående renseanlæget, spildevandsledning, afløsning af arvefæsteafgift til Lerchenborg og udskrift af Landvæsenskommissionskendelse vedr. oprensning af Kærby Å
20 1906-1945 D Diverse tegninger/kort samt beskrivelse vedr. ombygning af osteslageret af Tejbjerg Mejeri
21 1977 A Ringbind med udvalg af smøremballage til indpakning af smør til brug ved bestilling
A10012,23 1900 - 1970 - PROTOKOLLER
A10012,22 1908 - 1963 R 1) Regnskab for Andelsvejeriet "Tejbjerg" i vinterhalvpret 1908 - 1909

2) Kassebog f.t. 1/5 1940 - 4/5 1946

3) Kassebog f.t. 1/4 1946 - 5/5 1949

4) Kassebog f.t. 30/4 1949 - okt. 1956

5) Kassebog f.t. 1960 - 1963

6) Kassejournal - hovedbog 1956 - 1963

7) Medlemsprotokol f.t. 1917 - 1922

8) Medlemsprotokol f.t. 15/7 1947 - 1/10 1952

9) Forhandlingsprotokol f.t. 19/11 1932 - 11/3 1964

10) Protokol over arbejdet vedrørende kvægtuberkulosens bekæmpelse 1939
A10012,23 1900 - 1960 - DIVERSE
23 1900 - 1970 A 1) Diverse sparekassebøger med "Den Sjællandske Bondestands Sparekasse"
Kassekreditkonto 1935 - 1943
4 Sparekassebøger f.t. hhv.1947 - 1951, 1943 - 1946, 1939 - 1941 og 1951

2 Mellemregninsgbøger med Andelsbanken f.t. 1945 - 1949 og 1949 - 1955
A10012,24 1930 - - FORSIKRING OG LÅNEDOKUMENTER OG SKØDE
A10012,24 1908 - D 1) Diverse forsikringspolicer med Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring - Ansvarsforsikring pr. 1/10 1941
Den alm. Brandforsikring for Landbygninger pr. 1928
Mejeriers og Landbrugets Ulykkesforsikring pr. 17/8 1946


2) Diverse lånedokumenter
Panteobligation med gældsbrev stort kr. 32.000 med Bondestandens Sparekasse underskrevet første gang i 1932

Kassekredit-kontrakt stort kr. 30.000,00 med Bondestandens Sparekasse pr. 28/6 1961

Skadesløsbrev kr. 12.000,00 år 1908

Lånedokument med Kalundborg og Omegns Bank kr. 5.000 pr. 27/6 1910

Kassekreditkontrakt kr. 10.000 med Bondestandens Sparekasse

Gældsbrev kr. 26.000 med Bondestandens Sparekasse 1946

Panteobligation kr. 7.000 med Bondestandens Sparekasse pr. 8/10 1932

Lånedokument kr. 35.000 med Andelsbanken pr. 26/4 1941

Diverse kontrakter og lånedokumenter og gældsbreve

Skøde fra Jens Jørgensen, Aarby til Andelsmejeriet "Tejbjerg" pr. 23/12 1903

A10012,25 1900 - 1950 - DIVERSE
25 1900 - 1950 A 1) Kontrakt med tegning vedr udførelsen af en bundfældningsbassin for afløbet og overenskomst mellem Kærbyaaens Vandlav og Tejbjerg Andelsmejeri samt slutseddel vedr. 1 stk. Vulkan oliefyringsanlæg

2) Fra A/S Lidano om fremtidigt samarbejde (1950) og korrespondance vedr. reklamation om brøndboring med entreprenør P. Brøker-Sørensen, Holbæk (1950)

3) Overenskomst med Nordvestsjællands Elektricitetsværk med tilhørende korrespondance

4) Ordreanerkendelse med De Danske Mejeriers Maskinfabrik om køb af indvejningsbasin, centrifugalpumpe, rusfri pladeapparat, vandvarmer, m.m.

5) Bestemmelser om mælkeleverancer til København 1952

6) Analyseresultater vedr. smitsom kalvekastning, smitsom yverbetænkelse, blodprøver, takster for dyrlægeregninger, tuberkuloseforsikring og tuberkulinprøver
Korrespondance vedr. analyse og kontrolresultater af ost, mælk og ensilage

7) Fortegnelse over leverangører, registrerede besætninger og nødslagtninger

8) Medlemsfortegnelse til DLK over medlemmer i Tejbjerg Mejeri 1942-1943
A10012,26 1940-1950 - FINLANDSHJÆLPEN
26 1940-1950 A Finlandshjælpen - diverse korrespondance vedr. børn fra Finland kom hertil og fkulle have hjælp samt Grete Tvedegaards kommentarer til nogle af børnenes anbringelse og hvor de blev anbragt
A10012,27 1950 - 1960 - DIVERSE
27 1950 - 1960 A 1) Korrespndance vedr. lønafregning og feriegodtgørelse
2) Erklæring vedr. levering af konsummælk til København
3) Underskrifter i forbindelse med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i 1943
4) ansættelseskontrakt med mejeribestyrer Hans Chr. Larsen 1897
5) Ansættelseskontrakt med mejeribestyrer Erik Lynggaard Nielsen 1/2 1943
og diverse korrespondance vedr. løn og ansættelsesforhold vedr. mejeribestyrer 1952 0
A10012,28 1940 - 1950 - REGNSKABER
28 1908 - 1967 A Regnskaber indenfor årene 1908 - 1967 med enkelte undtagelser samt revisorkommentarer 1960 og 1962
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top