Løve Mølle

Nummer B402
Type Billeder
Beskrivelse
Løve Mølle

Den første mølle i Løve byggedes i 1860 på en
grund, som daværende gæstgiver Søren Christensen,
Løve, og møller A.F. Dedenroth, Høng, havde købt
samme år af gdr. Lars Christiansen, der havde den
senere Lotteshøj. Parcellen havde matr.nr. 4f.
I juni 1860 blev møllen takseret til
brandforsikring, og var da endnu ikke
færdigbygget. Ved en vudering 26/10 1860 blev den
endeligt vurderet efter byggearbejdets afslutning.
Der var tale om en ottekantet vejmølle af hollansk
kontruktion. Møllen var 14 alen høj fra omgangen
til hatten, der i sig selv målte 6 alen.
Fundamentet af mursten var 5 alen højt, og
indrettet til gennemkørsel. I selve møllen, der
var tækket med egespån, var 3 lofter foruden
hatten. Der var ialt 4 kværne, fordelt på de
nederste 2 lofter. På 3. loft var sække-vinde. 4.
loft i hatten indholdt en liggende aksel med
stående bom, altså driv-mekanismen. Det ser ud
til, at den lignet den nuværende mølle meget.
I 1865 af stod møller Dedenroth sin havlpart af
møllen til Søren Christensen, som i 1875 afhændede
både kro og mølle til Jørgen Andersen Jørgensen,
der stammede fra Langeland. Hans enke Maren Hans-
datter overlod hele ejendommen til sønnen Hans
Oluf Jørgensen, der i 1917 solgte den til Løve
Brugsforening.
Møllen blev drevet ved en bestyrer. Den sidste
bestyrer, Jacob Bay, afstod forpagtningen efter at
have fundet en egnet afløser, Ole Pedersen, der i
1923 købte møllen, som han drev i mange år. Efter-
hånden løb tiden fra mølleriet. Og Ole Pedersen
var jo også blevet ældre. Imidlertid ønskede han
at møllen blev bevaret for eftertiden, og der
forhandledes om at sognet skulle overtage
møllenfor 10.000 kr.
Efter flere forhandlinger blevdet til, at møllen
overgik til Løve Møllelaug, imod at den skulle
fredes og bevares for eftertiden. Den nuværende
mølle er opført i 1881 efter en brand. I 1983 fik
den en ny vinge sat op efter samme metode, som man
brugte i gamle dage: Håndkraft. Begivenheden blev
fejret ved en møllefest.
19/10 1985 blev møllen malet, undtagen selve
spåndækningen. Malingen blev stillet til rådighed
af firmaet Wittrock i Høng.
Årstal 1985
Dateringsnote 1985
Fotograf Niels Erik Jensen
Materiale s/h Positiv 9 X 12
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Finderup Sogn (Kalundborg Kommune) (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Høng Lokalhistoriske Arkiv

Top
;