Kalundborgvej 11

Nummer B297
Type Billeder
Beskrivelse
Kalundborgvej 11
Ejendommen er i 1891 udstykket af gården matr.nr.
8. Den blev ved skøde af 25/6 1891 solgt til
Holbæk Amtsråd af Ane Kirstine Pedersdatter, enke
efter gdr. Christen Madsen.
På grunden opførtes huset i løbet af året, og det
kom til at fungere som embedsbolig for distrikts-
jordemoderen indtil 1920.
Før den tid havde distriktsjordemoderen haft sin
bolig forskellige steder, således f.eks. i
Roneshøj skole og i Gierslev.
Ved skøde af 19/6 1920 fra amtsrådet solgtes huset
til mølleforpagter Jacob Andersen Bay, Løve. Han
solgte året efter til Lars Petersen og Lauritz
Christensen. I 1933 arvede Lauritz Christensens
enke og Johs. Engvang ejendommen, som de samme år
solgte til Lars Peder Jensen. Han solgte i 1939
til Johs. Otto Nielsen.
Årstal 1987
Dateringsnote maj 1987
Fotograf N.E Jensen
Materiale s/h Positiv 11 X 17
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Gierslev Sogn (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Høng Lokalhistoriske Arkiv

Top
;