Gierslev, Løve by. Løve gl. Landevej 15.Matr.nr.80 a Fhv. bageri i Løve.

Nummer B293
Type Billeder
Beskrivelse
Gierslev, Løve by.
Løve gl. Landevej 15.Matr.nr.80 a
Fhv. bageri i Løve.Fotograferet fra
nordvest.Til højre ses Løve Gl.Lan-
devej 17.
Oprindelig var grunden et vænge un-
der Løvegård. I 1861 købtes hele
matr.nr. 80 af Jens Frederiksen.
Han solgte den i 1880 til Carl Fre-
derik Knudsen. I 1885 købtes den
sammen med flere andre småejendomme
af gdr. Martin Larsen, Tunbjerggård,
der i 1894 overlod dem til sønnen Claus Martin Larsen.
I 1899 måtte det hele på tvangsauktion,hvor sogne
foged Lars Peder Hansen købte den.
I 1911 købtes de af kromand Oluf Jørgensen, der i
1923 solgte til bager R.L. Rasmussen, som byggede
det nuværende hus på grunden med tilhørende
bageri.Ved Skøde af 02.11.1933 afhændede han ejen-
dommen til Frederik Julius Pedersen.
Den sidste bager i ejendommen, Gert Thyssen flytte
de i 1970èrne til Høng og bageriet blev nedlagt.
Årstal 1985
Dateringsnote 1985
Fotograf N.E. Jensen, Krovænget 3 Løve, 4270 Høng
Materiale s/h Foto
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Gierslev Sogn (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Høng Lokalhistoriske Arkiv

Top
;