Gierslev, Løve by.

Nummer B291
Type Billeder
Beskrivelse
Gierslev, Løve by.
Løve Gl. Landevej 15
Løve Gl. Landevej 17
Gadeparti i Løve
1. Krovænget
2. Løve Gl. Landevej 11.a
3. Stuehus til smedien.
4. Det tidl. bageri.
5. Det ældste bageri,senere frisør-
salon.
Bemærkning Hvor nu Løve gl. Landevej 15 og 17 ligger, lå
formentlig engang en gård. Senere efter udflytnin-
gen blev jorden brugt af Løvegård. Der lå
formentlig allerede tidligt et hus på lodden, der
fik matr.nr.80.I al fald viser det gamle matrikel-
kort fra 1806, at huset Løve Gl. Landevej 17 lå
der på den tid.
Det har måske været det hus, som 27.02.1822 fæste-
des af ladekarl Poul Nielsen under Løvegård.
Han fæstede samtidig en jordlod ved vejen til
Knudstrup. En af hans opgaver var at vedligehol-
de hovgærdet så langt hans lod strakte sig.
25.11.1856 solgte Th. Hasle hus og vænge til
Jens Pedersen af Løve, som vistnok allerede havde
det i fæste.Han afstod det i 1860 til hjulmand
Jens Frederiksen, som var gift med en datter
af daværende sognefoged Jens Nielsen, Løve Mark
(Davrekildevej 2) I 1862 Købte Frederiksen tillige
matr.nr. 65 a og i 1871 65 b. Sidstnævnte solgte
han i 1875 til Elias Theodor Hansen.
I 1875 solgte han sine ejendomme til Carl Frederik
Knudsen, der købte yderligere nogle parceller til.
17.07.1885 kom det hele på auktion, hvor gdr.
Martin Larsen, Tunbjerggård, købte det.
Hans søn Claus Martin Larsen overtog de mindre
ejendomme tillige med gården i 1894. Han måtte
lade dem gå på auktion i 1899. Her blev de købt
af sognefoged Lars Peder Hansen, Rye.
Han solgte i 1911 matr.nr. 80 a til kromand Hans
Oluf Jørgensen, der 01.11.1923 afhændede den til
bager R.L. Rasmussen, der byggede et nyt bageri
på den. Indtil da havde bageriet været i
ejendommen Løve Gl. Landevej 17. Denne Ejendom
blev købt af barber Gunnar Nielsen, der en tid
drev salon i huset. Omkring 1950 skal barber Godt-
fredsen have haft salon der.Ca. 1956 fik Harriet
og Chr. A. Jensen salon i huset, som de stadig
ejer.
Årstal 1985
Dateringsnote 1985
Fotograf Ukendt
Materiale S/h Foto og negativ.
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Gierslev Sogn (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv
Top
;