Top. Gierslev Gyden 1. 2. 3. 4. Kristine Hansen, faster til Poul Hansen 5. Ellen, søster til Poul Hansen 6. Augusta, søster til Poul Hansen 7. Poul Hansen, husmand Løve 8. Sidse Pedersdatter

Nummer B270
Type Billeder
Beskrivelse
Top. Gierslev Gyden
1.
2.
3.
4. Kristine Hansen, faster til
Poul Hansen
5. Ellen, søster til Poul Hansen
6. Augusta, søster til Poul Hansen
7. Poul Hansen, husmand Løve
8. Sidse Pedersdatter
Huset lå på den søndre side af Gyden. Hele
matr.nr. 65 var oprindelig en gårdsplads
hidrørende fra en udflyttet gård. Det er øjensyn-
ligt fæstegård nr. 23 under Løvegård, der har
ligget her. Den blev i 1781 købt af prokurator
Hans Staahl, Slagelsen, som beboede den. Det ser
ud til, at han senere på året har mageskiftet den
bort til en anden af byens selvejere, Andreas
Lind. Derved fik Staahl ejendomsret til gård nr 9,
på hvilken han boede ved sin død i 1782. Denne
gård blev senere udflyttet og fik navnet
Vesterdal.
Lind havde endnu en gård i byen, som han slog
sammen med nr. 23 og fik jorden udskiftet og lagt
tæt øst for Løvegårds jord. På denne jord byggede
han Lille Løvegård.
Staahls gamle plads matr.nr. 65 solgte han ved
skøde af 17/5 1784 til Daværende gårdfæster i
Løve, Anders Andersen. I skødet nævnes det, at
ejendommen lå mellem Anders Henrichsens og
Christian Nielsens gårde. Disse var hhv. Sofien-
dal og Kristiansgård. Sidstnævnte lå på den senere
matr.nr. 96 (Løve gl. Landevej 21). Til ejendommen
hørte iflg. skødet ca. 1 td. land ved huset og 4
parceller i Maglemosen.
Anders Andersen var gift med Anne Pedersdatter fra
Møllegård i Høng. Han døde i 1820, Hvorefter
ejendommen kom på auktion. Den blev her købt af
gmd. Søren Jensen, Rye for 200 Rbdlr. sølv. Han
fik skøde 23/11 1820. Han solgte 9/12 1825 tilden
unge Niels Jensen fra Toelstanggård. Huset var på
den tid udlejet til væver Lassen.
Niels Jensen solgte efter et års tid ejendommen
til Niels Poulsen, som fik skøde 15/7 1826. Hans
kone, Maren Jensdatter, var en datter af gdr. Jens
Larsen, som ejede gården matr.nr. 16a i Løve
(Vester Løvevej 3). Niels Poulsen ernærede sig som
arbejdsmand. Efter hans død arvede Maren
Jensdatter huset, som hun 9/8 1842 solgte til sin
svoger bmd. Jacob Jensen, Dalviggård. Han overlod
huset til sin svigersøn, Carl W Dedenroth, da
denne overtog Dalviggård. Dedenroth afhændede
igen huset til Maren Jensdatter.
Hun havde i mellemtiden giftet sig med Poul
Johansen, der nu fik adkomst til ejendommen i
1845. På det tidspunkt var huset 10 fag stort.
Poul Johansen overlod det 19/12 1850 til sin
svigersøn Jens Peitersen, der tjente på
Brorupgård. Det gik imidlertid ikke så godt. Året
efter blev det unge par separeret og ejendommen
gik på auktion.
Det blev gdr. Anders Nielsen, Møllehøjgård i
Knudstrup, der købte den. HAn fik skøde 31/12
1851. Samtidig overtog han aftægtsforpligtelserne
overfor Poul Johansen.
Ved skøde af 16/1 1854 solgte han ejendommen til
Jens Hansen fra Tjørnelunde.
I 1862 købte Jens Frederiksen 65a og i 1871 også
65b /den bebyggede del af lodden).
Han solgte i oktober 1872 65b til skrædder Jens
Nielsen, der 6/4 1874 afstod huset til Elias
Theodor Hansen, hvis skøde er dateret 18/12 1875
og udstedt af Jens Frederiksen.
Elias Th. Hansen, der var træskomager, døde 18/5
1906, og hans enke, Sidse Marie Pedersdatter,
hensad i uskiftet bo til sin død i 1920. Boet blev
af arvingerne onertaget til privat sfifte, hvorved
Kristine Hansen af sine brødre og medarvinger,
husejer Erik Hansen, Løve, og tømrer Frederik M.
Hansen, Løve, fik udlagt huset til ejendom.
Hun blev gift med handelsmand Hans Peder Larsen af
Fladholte, som derved fik adkomst til ejendommen.
I handlen indgik alt tilhørende tilliggende,
bygninger med mur- og nagelfast inventar, incl.
kakkelovne, komfur og indmuret kedel, samt
køkkenbord, vask, hylder og skabsbord. Overtag-
elsessummen var 1500 kr.
30/11 1920 soldte Hans P. Larsen huset til sin
svoger, tømrer Frederik Martin Hansen, som 31/12
samme år afstod det til Hans Anderen, fra hvem det
ved skødet af 20/1 1923 atter gik tilbage til
Frederik Hansen, som lod det nedrive.
Bemærkning Billedet er udlånt af husmand Poul Hansen, Løve
som er søn af tømrer Frederik Hansen, hvis far var
Elias Theodor Hansen. I døren til huset ses Sidse
Pedersdatter. I den vestre ende af huset Elias Th.
Hansen sit værdsted.
Årstal 1914
Dateringsnote ca. 1914
Fotograf Affotografering (NJ)
Materiale s/h Positiv 12 X 17.5
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Gierslev Sogn (1000-2050)
Arkiv Høng Lokalhistoriske Arkiv
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top