Næsvangsgård pr. Asnæs

Nummer A253
Type Arkivalier
Arkivskaber Matr. nr. 10A, Asnæs by, Asnæs sogn
Beskrivelse Matr. nr. 10A, Asnæs by, Asnæs sogn
Asnæs. Næsvangsvej 11, Asnæs.

På ældre kort angives også navnet "Næssevangsgård".
Bemærkning Næsvanggård matr. 10a m.fl., Asnæs sogn, Odsherred, 58 tdr. land.

Heraf ager 43, eng 13, veje, have og gårdsplads 2.

Der holdes 14 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 50 fedsvin.

Niels P. A. Petersen, som overtog gården i 1887, er født i Asnæs 12. april 1848, og blev gift med Ane Marie Madsen, som er født på gården.

Niels P. A. Petersen driver gården sammen med svigersønnen, Frederik Nielsen.

Niels P. A. Petersen fik gården efter sin svigermor, enkefru Hansen.

Frederik Nielsen er født 6. november 1879 i Keldstrup.

Han blev gift med Laurine, der er født 1876 på Næsvanggård, som de overtog efter forældrenes død.

1920 døde Fredrik Nielsen, og hustruen Laurine flyttede til "Fredly" i Asnæs. Laurine Nielsen var meget virksom i missionens arbejde.

Laurine Nielsen døde 20. april 1955.

Gården har været i slægten i mange år.

Op til gården fører en meget smuk, lang Allé af høje træer.

Hovedbygningen er af grundmur med stentag. Avlsbygningerne har stråtag. Mod vest ligger en grundmuret svinestald med stentag og et støbt stråtækket materialhus. Mod syd ligger et beboelseshus af granit med stentag. Der er indlagt elektrisk lys og kraft.
.
1918 blev gården overtaget af Peter Hansen, som er født 29. april 1892 i Gudmindrup.

1920 den 7. maj blev han gift med Ellen, der er født 20. oktober 1897 på Gyldenholm i Asnæs

Fra sidst i 1930-erne begyndte han at specialisere sig i frugtavl, og 20 tdr. land blev med tiden tilplantet med frugttræer.

Han var i en periode i bestyrelsen for erhvervsfrugtavlerforeningen i Danmark.

1946 indtrådte han i bestyrelsen for Foreningen af danske Havefrøavlere.

Han var i bestyrelsen for Odsherreds Landboforening, og formand for dennes planteavlsudvalg.

1961 den 22. august mistede han sin hustru.

I ægteskabet er to døtre, der bor i henholdsvis Lyngby og Grevinge, samt en søn.

Sønnen, Hermod Hansen, er født 1921, og døde kun 40 år gammel 7. september 1961. Han boede ved siden af barndomshjemmet, og var kendt som en dygtig frugtavler. I sin ungdom blev han uddannet på landbrugs- og højskoler. Han var gift med håndarbejdslærerinde Anne-Lise Hansen, og parret havde en lille datter på 6½ år.

1965 afhændede Peter Hansen gården, og byggede et hus på en parcel ved siden af gården.
Kilde: odswiki.dk
Periode 1852 - 1854
Dateringsnote 1852-1854
Se på kort
Arkiv Odsherred Lokalarkiv

Yderligere indhold

Top
;