Gammel Strandvej 1. Kirkesal og Klokkestabel. o.1915

Nummer B908
Type Billeder
Beskrivelse Gammel Strandvej 1 set fra syd. Det er den gamle Kirkesal i Nivå med klokkestabelen foran, der efter 1910 blev brugt som skole indtil 1914, hvor Vejenbrød Skole blev opført. Derefter var der polsk skole.
Bemærkning Nivå (†)bedehus. Nivå kirkes forgænger, en tilbygning til sydenden af Lille Nivågård,
er (som et nærliggende ligkapel) opfort af Johs. Hage i slutningen af 1800-tallet til brug
for de mange arbejdere på teglværket og beboerne i sognets østlige del. Det har rundbuet dør i syd og i hver langmur tre tætsiddende, rundbuede vinduer. Gulvet er lagt af
ottekantede, gule og firkantede, brune lerfliser. Alteret har stået midt på nordvæggen
og prædikestolen vistnok i nordøsthjørnet. Rummet, der efter opførelsen af Nivå kirke
har tjent som mødelokale, skole etc., blev o. 1960 omdannet til snedkerværksted, men
den ældste dekoration: malede paneler og blå omfatninger med ranker på loft og omkring åbninger, ses endnu. Orgelet flyttedes 1910 til den nye kirke, mens resten af inventaret (ligesom klokken fra den for få år siden nedtagne klokkestabel syd for bedehuset) er fort til Nivågård. Bygningen ejes af den Hage’ske stiftelse.
Kay Schrøder, i Arkitekten XIII, 1910—11, p. 405 ff kilde Natmus
Periode 1910 - 1920
Dateringsnote 1910 - 1920
Fotograf Original i Det Kongelige bibliotek
Størrelse 9 x 12
Materiale S/h positiv: papir
Arkiv Fredensborg
Top
;