Block Vor Frue Kirke

Nummer Ø171
Type Billeder
Bemærkning Vor Frue Kirke er sognekirken i Vor Frue Sogn og ligger midt i Kalundborgs gamle bydel kaldet Højbyen. Kirken er opført i begyndelsen af 1200-tallet, sandsynligvis omkring 1220, af Ingeborg, der var datter af byens grundlægger Esbern Snare, og hendes mand Peder Strangesen. Kirken er enestående i verden: Dens grundplan er et græsk kors, hvor hver af de fire korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejser sig, hvilende på fire granitsøjler, over kirkens midtpunkt. Kirkens borgagtige udseende skyldes ikke, at den har været led i byens forsvar, men det skal lede tanken hen på "Det himmelske Jerusalem", hvor Gud og mennesker ifølge Bibelen ved tidernes ende skal bo sammen. I Middelalderen forestillede man sig nemlig Det himmelske Jerusalem som en befæstet by med fem tårne.

Det midterste af de fem tårne styrtede sammen i 1827, men blev genopført ved en restaurering, der blev afsluttet i 1871 ved arkitekt Vilhelm Tvede.

I kirkegårdsmurens nordvestlige hjørne ligger præsteboligen fra omkring 1400, senere anvendt til rektorbolig, fattigskole og nu til ligkapel.

Det midterste tårn, der er ca. 10 m højere end de øvrige, er opkaldt efter Jomfru Maria, mens de øvrige har navn efter helgeninderne: Sankt Anna, Sankt Gertrud, Sankt Maria Magdalene og Sankt Katarina.
Periode 1800 - 2013
Fotograf Ukendt
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

Ø171,1 VOR FRUE KIRKE. NEGATIVER.
1 6 billeder (negativer) af Kalundborg Kirke, set fra Torvet, Gisseløre og Møllebakken.
2 Negativer af kirken. 2 stk.
Ø171,2 KIRKEN SET FRA ØST.
1 Vor Frue Kirke set fra torvet . På billedet ses Hyhns hus og Fattiggården. Gaden er brolagt. Der ses en gadelampe med vippeanordning. Er fra ca. 1875.
2 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. omkring 1890.
3-6 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Med et lille anlæg foran. ca.1918.
4 billeder ud fra samme negativ.
7 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Ca. 1898. Bag kirkemuren står mindesmærke for stavnsbåndets ophævelse.
8 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Ca. 1898.
9 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1902.
10 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1902.
11 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1902.
12 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Ca. 1905.
De nyopsatte gaslamper ses på billederne.
13 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Ca. 1905.
De nyopsatte gaslamper ses på billederne.
14-15 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1907-1908.
2 udgaver fra samme negativ.
16 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1907-1908.
17 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1907-1908.
18 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Måske 1913.
19 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
20 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
21 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1940´erne.
22 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1940´erne.
23 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1940´erne.
24 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. 1940´erne.
25-27 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen. Ca.1930, hvor Adelgade opgraves.
3 billeder fra samme negativ.
28 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen. Før 1934.
29 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen.
30 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen.
Foto: Jeppesen.
31 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen.
32 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen.
33 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen. Ukendt kvinde på bænken ved stenen.
34 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen.
35 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet. Genforeningsstenen. Natfoto, kirken belyst.
36 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlæg med buste af Ove Rode. Her er pladsen sandsynligvis under omlægning, busten flyttes 1954 til Møllebakketrappen.
37 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlæg med buste af Ove Rode.
38 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlæg med buste af Ove Rode.
39-40 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlæg med buste af Ove Rode. Ca. 1950.
2 billeder fra samme negativ.
41 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlæg med buste af Ove Rode. Måske 1941.
42-44 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlæg med buste af Ove Rode. Måske 1941.
3 udgaver fra samme negativ.
45 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården". Måske i 1954.
46 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården". Måske i 1979.
47 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
48 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
49 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
Natbillede, måske 1991.
50 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
Natbillede, måske 1991.
51 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
Natbillede med juletræ, måske 1991.
52 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
Måske 1973. Farve.
53 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
Fotokonkurrence 1985.
54 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
Fotokonkurrence 1986.
55 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
Fotokonkurrence 1986.
56 Vor Frue Kirke og kirkepladsen set fra torvet.
Anlægget "Hundekirkegården".
57 Vor Frue Kirke set fra Torvet. Sigrid Undsets fødehjem.
Stereoskopbillede. Måske fotoplade nr. 3.
58 Vor Frue Kirke set fra Torvet. Sigrid Undsets fødehjem.
Stereoskopbillede. Måske fotoplade nr. 6.
59 Vor Frue Kirke set fra Torvet. Sigrid Undsets fødehjem.
Skolebørn på vej til julegudstjeneste.
60 Vor Frue Kirke set fra Torvet.
Foto af gammelt maleri. I forgrunden ses 2 kvinder med 2 heste.
61 Vor Frue Kirke set fra Torvet.
1933.
62 Vor Frue Kirke og Genforeningsstenen.
Ø171,3 KIRKEN SET FRA VEST.
1 Kirkens hovedindgang. 11-02-1940.
2 Kirkens hovedindgang medio marts 1942.
3 Kirkens hovedindgang. Udateret. Foran holder 2 biler. Måske Ford T.
4 Kirkens hovedindgang. Det er vinter. Udateret.
Stemplet Erik Jensen Boghandel.
5 Kirkens hovedindgang. Udateret.
6 Kirkens hovedindgang. April 1983.
7 Kirkens hovedindgang. Udateret.
8 Kirkens hovedindgang. Udateret.
9 Kirkens hovedindgang. Måske 1827, efter midtertårnet var styrtet ned.
"I. Kornerup, del I", er trykt foran på billedet.
10 Kirken (og resten af byen) set fra vest over Lunderenden.
Udateret, men før udgravningerne af Vestborgen, 1907.
Ø171,4 KIRKEN SET FRA SYD
1 Kirken set fra Vestre Havnevej (Strandpromenaden). 1894-97.
2 Kirken set fra Vestre Havnevej (Strandpromenaden). 1894-97.
3 Kirken set fra Vestre Havnevej (Strandpromenaden). 1894-97.
4 Kirken set fra Vestre Havnevej (Strandpromenaden). 1894-97.
5 Kirken set fra Vestre Havnevej (Strandpromenaden). 1894-97.
6 Kirken set fra Vestre Havnevej (Strandpromenaden). 1894-97.
7 Kirken set fra Valdemarsgade.
8 Kirken set fra Valdemarsgade.
9 Kirken set fra Valdemarsgade.
10 Kirken set fra Gisseløre.
11 Kirken set fra Bag Slotsgraven.
12 Kirken set fra Bag Slotsgraven.
13 Kirken set fra Bag Slotsgraven.
Natbillede med belyst kirke. Foto: Lefolii.
14 Kirken set fra Lundevej.
15 Kirken set fra Lundevej.
16 Kirketårnene i frøperspektiv. Græsset slås på skråningen ned til Lundevej.
17 Kirken set fra syd. 1933.
18 Kirken set fra haven nedenfor Lindegården, efter midtertårnets fald. Foto af maleri af J. Th. Lundbye, 1837.
19 Kirken set fra Lundevej, med Nyboder i forgrunden. 1980.
20 Fotografi af tegning af kirken, før tårnets fald i 1827.
Ø171,5 KIRKEN SET FRA NORD (bl.a. ADELGADE)
1 Set fra Arbejdsanstalten, år 1900. Der ses kirken, kirkemuren, en gadelampe, støtten rejst i andledning af 100 året for stavnsbåndets ophævelse.
2 Kirken set fra Adelgade. 1902.
3 Kirken set fra Adelgade 1979.
4-5 Kirken set fra Adelgade, aftenstemning, 1937.
Foto: Lefolii. 2 billeder fra samme negativ.
6 Kirken med "Hundekirkegården" foran.
7 Kirken set fra Adelgade. I forgrunden er en maler ved at male et billede af kirken.
8-12 Kirken set fra Munkesøen. Taget efter genopførslen af midtertårnet 1871, men før Realskolen byggedes i 1886.
5 billeder i forskellige beskæringer fra samme negativ.
13 Kirken set fra Munkesøen, vinterbillede.
14 Kirken set fra Munkesøen. 1921. På billedet ses Lindegaarden.
15 Kirken set fra Munkesøen. Fra boldbanerne bag Handelsskolen. 1978.
16 Kirken set fra Munkesøen. Taget fra gasværkets tag. Fotograf Elling. 21-05-1919.
17 Kirken set fra Munkesøgade.
18 Kirken set fra Munkesøgade.
19 Kirken (og byen) set fra Ulshøj.
20 Kirken (og byen) set fra Ulshøj. 1928.
21 Kirken (og byen) set fra Ulshøj.
Ø171,6 KIRKEN SET OPPE FRA.
1 Luftfoto af Vor Frue Kirke. Efter 1973.
2 Østlig del af Kalundborg set fra kirken. 1900.
3 Luftfoto af kirketårnene, måske 1975.
4 Udsigt (luftfoto ?) fra kirketårnene over byen mod øst.
5 Udsigt (luftfoto ?) fra kirketårnene mod Houget.
6 Udsigt (luftfoto ?) fra kirketårnene mod Houget.
7 Sydlige del af Kalundborg med kirken, Houget, Fjorden. Tegnet af Axel Ditmer. Foto af tegning fra 1862.
8 Sydlige del af Kalundborg med kirken, Houget, Fjorden. Tegnet af Axel Ditmer. Foto af tegning fra 1868.
Ø171,7 KIRKEGÅRD, ANLÆG, REKTORBOLIG, SAKRISTI M.M.
1 Kirkegården nedlægges. Billedet er taget oppe fra kirken ned mod Adelgade. Der ses gravsten, rester af murværk, opgravning af fortov. På billedet er en trillebør, murebalje og en tvangsblander. På vejen holder en ladvogn.
2 Kirkegården nedlægges. Billedet er taget oppe fra kirken ned mod Adelgade med gravsten, rester af kirkemuren. På vejen cykler en dame.
3 Kirkegården nedægges. Billedet er taget fra Adelgade op mod kirken. Murere på et stillads reparerer kirkemuren . Gadebelysningen er en smal lampe.
4 Udgravning ved det nuværende kapel.
5-6 Rektorboligen / Ligkapellet. 1926.
2 forskellige billeder fra samme negativ.
7 Rektorboligen / Ligkapellet.
8 Rektorboligen / Ligkapellet, 1982
9 Rektorboligen / Ligkapellet set fra kirkegården. I forgrunden ses gravstenene.
Måske fotopladenummer 18.
10 Rektorboligen / Ligkapellet. Indgangen set fra vest.
11 Indgangen til sakristiet. 08-08-1916. Fotopladenummer 38025.
12 Den tapre landsoldat. Ny Carlsberg Fondet skænker Kalundborg Kommune billedhuggeren Bissens buste af “Den tapre landsoldat” modelleret efter maleren J. Th. Lundbyes ansigtstræk i 1995.
Busten står foran kirkemuren.
68 1987 9. maj Kirkepladsen v/AdelgadeEngang var den fem-tårnede kirke omgivet af småhuse. Måske bliver den det igen
69 1987 9. maj status af Jens Block v/Vor Frue Kirke, Adelgade
70 1990 På plænen ved Vor Frue Kirke, statue af Jens Bloch
Ø171,8 KLOKKER, KLOKKESPIL.
1 Nærbillede af stempler i gammel klokke.
Billedet brugt i Kalundborgs Historie, bd.4.
2 Den gamle stålklokke.
3-4 Den ældste klokke og den gamle stålklokke i østre tårn.
2 næsten ens billeder.
5 To af de gamle klokker.
6 Én af klokkerne i nordre tårn.
7 Én af klokkerne i nordre tårn.
8 Én af de gamle klokker.
9 Én af de gamle klokker.
10 Én af de gamle klokker sammen med den nye klokke på jorden ved tårnet. Pastor Kragh Müller ved siden af.
11 Udskiftning af klokke i østre tårn, 1939.
Den gamle klokke hejses ned.
12 Udskiftning af klokke i østre tårn, 1939.
Den nye klokke hejses op.
13 Udskiftning af klokke i østre tårn, 1939.
Den nye klokke hejses op.
14 De store klokker til klokkespillet flyttes op med kran. Der er sat et stillads op mellen midtertårnet og det østlige tårn.1. juli 2013.
15 De store klokker til klokkespillet flyttes op med kran. Der er sat et stillads op mellen midtertårnet og det østlige tårn.1. juli 2013.
Ø171,9 KIRKENS INDRE, INVENTAR.
1-2 Prædikestol. 10-01-1916.
På bagsiden er nævnt: Emilie Johansen, Postgården. Fotopladenummer 37022.
2 ens.
3 Koret. Afdækket kalkmaleri.
4 Dørhåndtag, "Hånd holder en ring".
5 Nærbillede af indvendigt murværk. Datering efter 1921.
6 Nærbillede af indvendigt murværk. Datering efter 1921.
7 Nærbillede af indvendigt murværk. Datering efter 1921.
8 Nærbillede af indvendigt murværk.

9-12 Billede af tegning af det indre af kirken før 1827. Kirken i ren puds, der er ikke trappesten til koret, ingen stole eller lysekroner.
4 næsten ens billeder af den samme tegning.
13 Vor Frue Kirke. Interiør. Sakristiet.
14 Vor Frue Kirke. Interiør. Stereoskopbillede ?
15 Vor Frue Kirke. Interiør. 1921.
Nr. 46475.
16 Vor Frue Kirke. Interiør. 1921.
Nr. 46475.
17 Vor Frue Kirke. Interiør. Før 1921.
18 Vor Frue Kirke. Interiør.
19 Kirkerummet med alteret i baggrunden og talerstolen i venstre side. Omkring 1940.
20 Vor Frue Kirke. Altertavlen.
21 Vor Frue Kirke. Altertavlen. Nyere farvefoto.
22 Vor Frue Kirke. Altertavlen. 1923.
23 Vor Frue Kirke. Altertavlen.
24 Vor Frue Kirke. Altertavlen.
25 Vor Frue Kirke. Altertavlen.
26 Vor Frue Kirke. Altertavlen.
27 Vor Frue Kirke. Altertavlen. Detalje med Hans Lindenow og fru Elizabeth Augustas navne. Foto fra 1949.
28 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen. Ca. 1950.
29 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen. Ca. 1950.
30 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen. Ca. 1950.
Præst på prædikestolen og mange kirkegængere.
31 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen. Ca. 1907.
32 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen. 1916.
Nr. 38021.
33-37 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen og prædikestolen, efter restaureringen 1871.
Foto: Jacob Topp.
5 forskellige efter samme negativ.
38-39 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen og prædikestolen, efter restaureringen 1871.
Foto: Reinau, 1893. MEN - original af Jacob Topp.
2 ens.
40 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen og prædikestolen, efter restaureringen 1871.
Foto: Ukendt. MEN - original af Jacob Topp.
41 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen og prædikestolen, efter restaureringen 1871.
Foto: Nr. 38022, 1916, MEN - original af Jacob Topp.
42 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen, april 1921.
Foto: Nr. 46475.
43 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen, april 1921.
Foto: Nr. 46475.
44 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen, april 1921.
Foto: Nr. 46475.
45 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen, april 1921.
Foto: Jeppesen.
46 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen.
47 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen.
48 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen.
49 Vor Frue Kirke. Kirkerummet med altertavlen.
2 billeder - før og efter 1907
50 Orglet 1916. Fotopladenummer 38023
51 Orglet. Der er gaslys i kirken
52 Orglet. Udateret. Der er elektrisk lys.
53 Orglet. Udateret.
54 Orglet. 1871.
Foto: Jacob Topp.
55 Billede af "Kirkesølvet" på alteret.
63 Altertavlen Pressefoto
Ø171,10 RESTAURERINGER.
1 Restaurering af vestre tårn 1968.
Tårnet ser meget medtaget ud. Der er stillads omkring det og nabotårnet.
Fotograf: Jacob Topp, 1869.
2 Restaurering 1917-1921. Stillads om tårn.
3 Restaurering 1917-1921. Vinduesparti efter reparation.
4-5 Billedet er fra genindvielsen 17-04-1921.
Amtmand Saxild, Pastor Tage Jensen, Kalundborg, pastor Borch, Rørby, Rønild, Tømmerup, pastor Oversken, aarby, pastor Andersen, Raklev, pastor Andersen -Kuzteersen, Raklev, pastor Gudmund Bruun, Svallerup, pastor Madsen, Værslev, pastor Iversen, Bregninge, pastor Bjerregaarefhv. Raklev, pastor Poulsen, Viskinge. Samt tilskuere.
Fotopladenummer 4650
2 udgaver af samme negativ.
6 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen på jorden.
Fotograf Alf Petersen.

7 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset.
Fotograf Alf Petersen.

8 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset.
Fotograf Alf Petersen.

9 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

10 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

11 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

12 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

13 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

14 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

15 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

16 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

17 Reparation af Kirketårn 1988. Hanen og korset og nogle håndværkere.
Fotograf Alf Petersen.

18 Reparation af kirketårn 1988. BMS kran på vej op mod tårnet.
19 Reparation af kirketårn 1988. Håndværkere på stilladset ved midtertårnet, fotograferet oppe fra.
Fotograf: Alf Petersen.
20 Reparation af kirketårn 1988. Håndværkere på stilladset ved midtertårnet, fotograferet oppe fra.
Fotograf: Alf Petersen.
21 Reparation af kirketårn 1988. Håndværkere på stilladset ved midtertårnet, fotograferet oppe fra.
Fotograf: Alf Petersen.
22 Reparation af kirketårn 1988. Håndværkere på stilladset ved midtertårnet, fotograferet oppe fra.
Fotograf: Alf Petersen.
23 Reparation af kirketårn 1988. Håndværkere på stilladset ved midtertårnet, fotograferet oppe fra.
Fotograf: Alf Petersen.
24 Reparation af kirketårn 1988. Håndværkere på stilladset ved midtertårnet, fotograferet oppe fra.
Fotograf: Alf Petersen.
25 Reparation af kirketårn 1988. Håndværkere på stilladset ved midtertårnet, fotograferet oppe fra.
Fotograf: Poul Fatiem.
26 Reparation af kirketårn 1988. BMS kran set fra jorden
Ø171,11 VOR FRUE KIRKE 800 ÅR.
1 Vor Frue Kirke 800 år .
Aftenfest i Kalundborg Hallen 26. september 1971.
Ø171,12 BILLEDER TIL KALUNDBORS HISTORIE, BIND 4.
1 Mappe med unummererede billeder til Kalundborgs Historie, bind 4.
Ø171,13 UDSIGT FRA KIRKEN
1 Udsigt fra Vor Frue Kirke
Byen mod øst set fra Vor Frue Kirke, ca. 1889
Adelgade, Præstegade, Torvet, østhavnen, Rejepytten, to møller på Møllebakken mm.
2 Udsigt fra Vor Frue Kirke
Byen mod nordøst set fra Vor Frue Kirke, ca. 1889. Adelgade, Torvet, Skolen ved Torvet (Den grå skole), to møller på Møllebakken.
Ø171,14 Aktiviteter i kirken
64 13/2 1988 Børn døbt i kirken får en bibel i fødselsdagsgave, når de bliver 5 år. Pressefoto
65 20/9 1987 Sognepræst Mette Jensen i nyt messehagel Pressefoto
66 3/1 1989 Præst foran alteret Pressefoto
67 11/6 1991 Elevkoncert i Vor Frue Kirke Pressefoto
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top