Vordingborg Erhvervsforening, Sydsjællands Turistforening og Vording borg Handelsforening

Nummer Q859
Type Øvrige samlinger
Bemærkning Vordingborg Erhvervsforening, Sydsjællands Turistforening og Vordingborg Handelsforening har i en årrække drevet fælles kontor under det officielle navn Sydsjællands Er-
hvervs- og Turistcenter.
Dette ændres i efteråret 2000.
Kontorets officielle navn er fremover:
Vordingborg Erhvervs og Turistkontor, Algade 96.

kilde:Sydsjællands Tidende 2000/uge 46.
Årstal 2000
Se på kort
Arkiv Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

Vordingborg Erhvervsforening, Syd-
sjællands Turistforening og Vording
borg Handelsforening har i en årræk
ke drevet fælles kontor under det
officielle navn Sydsjællands Er-
hvervs- og Turistcenter.
Dette ændres i efteråret 2000.
Kontorets officielle navn er frem-
over:
Vordingborg Erhvervs og Turistkonto
Algade 96.


kilde:Sydsjællands Tidende 2000/
uge 46.

Top
;