Vordingborg Kommunale Realskole.

Nummer Q396
Type Øvrige samlinger
Bemærkning Vordingborg Kommunale Realskole.
Supplerende oplysninger på baggrund af L. P. Poulsens bog (Af en (gammel) Skolemands Erindringer).
Pigerne gik i Strøms Pigeskole, s. 81.
Kun drenge på realskolen.
Overlærer Jacob Ørum, kaldet Jacob var cand. theol. og Ridder af Dannebrog.s. 95,96,97, og var ansat på
realskolen fra 1860 - 1897. Død 1905
Angående overlærer L. P. Poulsen var han ansat ved
Vordingborg Skolevæsen i godt 40 år. Først ved Realskolen. Fra 1905 til 1933 var han overlærer ved Masnedsund Skole. L. P. Poulsen døde i sit hjem i København 13. januar 1941, 74 år gammel.

kilde: Volmer Hansens kartotek
Periode 1888 - 1965
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Vordingborg Sogn (1000-2050)
Arkiv Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

Vordingborg Kommunale Realskole.
Supplerende oplysninger på baggrund
af L. P. Poulsens bog (Af en (gam-
mel) Skolemands Erindringer).
Pigerne gik i Strøms Pigeskole, s.
81. Kun drenge på realskolen.
Overlærer Jacob Ørum, kaldet Jacob
var cand. theol. og Ridder af Danne
-brog.s. 95,96,97, og var ansat på
realskolen fra 1860 - 1897.Død 1905
kilde: Volmer Hansens kartotek samt
-oplysninger samlet af medarbejder
Bodil Madsen - kopi af personregis-
ter/navneliste placeret i A 2309


Top
;