Verner Christoffer Christian Juul Christoffersen, regimentsmusiker, Københavnsvej 11, senere Elmeallé 26.

Nummer Q683
Type Øvrige samlinger
Bemærkning Verner Christoffer Christian Juul Christoffersen født i Vordingborg d. 13. februar 1896, som søn af musikdirektør C.C. Christoffersen og fru Harriet.
Verner Christoffer Christian Juul Christoffersen blev ansat som underhornblæser ved 5. regiment d. 5. dec. 1914 og
spillede ved regimentsmusikken indtil korpset blev nedlagt i 1932.
Verner Christoffer Christian Juul Christoffersen oprettede derefter MUSIKHUSET i Algade 67, og nedsatte sig som
privat musikdirektør.
Verner Christoffer Christian Juul Christoffersen døde d. 27. december 1965.
kilde: Volmer Hansens kartotek
Periode 1896 - 1965
Se på kort
Arkiv Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

Verner Christoffer Christian Juul
Christoffersen, regimentsmusiker,
Københavnsvej 11, senere Elmeallé
26.
VCCJC født i Vord. d. 13. febr.
1896, som søn af musikdirektør C.C.
Christoffersen og fru Harriet.
V. blev ansat som underhornblæser
ved 5. regiment d. 5. dec. 1914 og
spillede ved regimentsmusikken ind-
til korpset blev nedlagt i 1932.
V. oprettede derefter MUSIKHUSET i
Algade 67, og nedsatte sig som
privat musikdirektør.
VCCJC døde d. 27. dec. 1965.
kilde: Volmer Hansens kartotek
Top
;