Marienberggården ved Færgegårdsvej nedbrændt den 8. september 1877.

Nummer Q144
Type Øvrige samlinger
Bemærkning se kilde: V.A.- 1877, nr. 210-252-
262, 1878, nr. 11-86.
Volmer Hansens kortkartotek over begivenheder i Vordingborg.

Fra Sydsjællands Tidende af 25. juli 1974 er
hentet følgende (lånt fra Vordingborg
Lokalhistoriske Arkiv!):
Marienberggårdens brand....
På den høje bakke overfor Statshospitalets indgang på Færgegårdsvej, lå Marienberggården. Den tilhørte generalinde Oxholm, Rosenfelt, og var forpagtet ud til forpagter C. Egede.
D. 8. september 1877 nedbrændte gården næsten totalt, idet der kun var et gammelt tørve- og materialskur, som ikke blev luernes bytte, ligeledes brændte alt indbo, fjerkræ og 50 grise.
At der ikke indebrændte andet kreatur, skyldtes at heste og køer stod på marken. Men det mest forfærdende var, at der indebrændte et menneske, den 20 årige Kirsten, der var hjemmehørende på Slagelseegnen.
Kirsten var, ligesom alle de andre, løbet ud af de brændende bygninger, men var så løbet tilbage igen for at hente sit tøj, og var blevet fanget af ilden.
Branden, der var påsat af en røgter ved navn Peter Hansen, begyndte klokken 22.30. Peter Hansen forklarede senere i retten at motivet til hans ugerning var, at han var ked af at være på gården efter at forpagter Egede nogle gange havde
irettesat ham, og at forpagteren den pågældende dag havde slået ham med sin stok, fordi røgteren var antruffet sovende på marken og derfor ikke havde passet ordentligt på kreaturerne. Derefter blev beslutningen om at brænde gården ned om aftenen, taget.
Da Peter Hansen havde sikret sig at ilden havde godt fat, spadserede han ind til Vordingborg, hvor han meldte sigselv til politiet.
Peter Hansen blev ved Vordingborg Søndre Ret dømt
til at betale brandforsikringsselskaberne, Brandforsikringen for Landbygninger og forsikringsselskabet "Danmark" henholdsvis 28.306 kr. og 35.796 kr.
Til tjenestefolkene, 5 karle og 5 piger skulle han tilsammen betale 649 kr.
For sin forbrydelse blev han idømt 10 års tugthusarbejde.
Et år efter, den 8. september 1878 blev Peter Hansens sag afgjort ved Højesteret, der stadfæstede erstatningerne, men forhøjede straffen til 12 års tugthusarbejde.
Gården blev ikke genopbygget.

Periode 1877 - 1878
Se på kort
Arkiv Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

Marienberggården ved Færgegårdsvej
nedbrændt den 8. september 1877.

OBS!!!!! - se bemærkninger !!!


se kilde: V.A.- 1877, nr. 210-252-
262, 1878, nr. 11-86.
Volmer Hansens kortkartotek over
begivenheder i Vordingborg.


Top
;