Kalundborg Radiostation, Gisseløre

Nummer Ø155
Type Billeder
Bemærkning Kalundborg Radiostation, radiotårnene bygges
Periode 1928 - 2016
Dateringsnote 1928-1933
Fotograf Amatørfoto
Materiale s/h positiv
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

ø155 RADIOSTATIONEN PÅ GISSELØRE. Vedlagt fotokopier af avisartikler/billeder om Radiostationens historie.
1 Kalundborg Radiostation.
Spejdertrup besøger mellembølgesenderen, ca. 1928.
2 Montør G.K. Rasmussen (Krogsgaard) ved mellembølgesenderen, 1931.
3 Linjeforstærkeren, gammel mellembølgesender på 7,5kW, 1930.
4 Langbølgesenderens kontrolpult, 1933-37. På billedet bl.a. bestyrer Nielsen, montør Krogsgaard, Aage Søndersted, Hollerup og N. Schmidt Hansen.
5 Første mellembølgesender fra 1928.
6 Indgangen til mellembølgesenderen. På billedet G. K. Rasmussen, Aage Søndersted, Nielsen, V. Bendtsen.
7 Kalundborg Langbølgesender, 1933-1937. På billedet N. Schmidt Hansen, G. K. Rasmussen, Hollerup, V. Bendtsen, Aage Søndersted, bestyrer Nielsen.
8 Dynamo til mellembølgesenderen, ca. 1930.
9 Kalundborg Langbølgesender, 1933-1937. På billedet N. Schmidt Hansen, G. K. Rasmussen, Hollerup, V. Bendtsen, Aage Søndersted, bestyrer Nielsen.
10 Nærbillede af udstyr (spole ?) på radiostationen.
11 Stor tank og tønde ved den nybyggede radiostation.
12 Betonfundament støbt, grundpiller til masterne. 1927.
13 Betonfundament støbt, grundpiller til masterne. 1927.
14 Stålbenene sat på fundamentet. 1927.
15 Stålbenene sat på fundamentet. 1927.
16 Stålbenene sat på fundamentet. 1927.
17 Fire "fag" stål sat på benene.
18 3 voksne, den ene soldat og en pige står mellem mastens 3 ben.
19 Kalundborg Radiostation. Sendemasten ved den nye stationsbygning.
20 Kalundborg Radiostation. Sendemasterne fotograferet over Houget, postkort.
21-22 Kalundborg Radiostation. Sendemasterne fotograferet fra vest, tidligt efter bygningen. 2 ens.
23 Kalundborg Radiostation. Sendemasterne fotograferet fra Strandstien.
24 Kalundborg Radiostation. Fotograferet fra Strandstien. 1941.
25 Kalundborg Radiostation. Fotograferet fra Strandstien.
26 Kalundborg Radiostation. Fotograferet fra Strandstien.
27 De 2 radiomaster og radiostation fotograferet 1933.
28 De 2 radiomaster med radiostationen - før 1951.
29 Nærbillede af en radiomast.
30 Radiomaster på Gisseløre set fra Møllebakken.
31 Radiomaster og radiostation set fra Strandstien.
32 Fundamenter til et radiotårn.
33 Første del af radiotårn sat op.
34 Første del af radiotårn sat op, skur ved siden af.
35 Første tårn færdigt.
36 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
37 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
38 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
39 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
40 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
41 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
42 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
43 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
44 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
45 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
46 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
47 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
48 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
49-50 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
2 ens.
51 Mellembølgesenderen rejses, 1951. Billede fra K.E. Nielsen.
De "gamle" master fotograferet fra mellembølgemasten.
52-53 De 2 "gamle" master fotograferet fra Strandstien. Billede fra K.E. Nielsen.
54 Senderhuset bygges. Bygningen med afstivere og trappestige. Gammel ladvogn forrest og kirken i baggrunden.
55 Kalundborg Radiostation. Bagpå står 1926.
Tårnene, senderhuset.
56 Kalundborg Radiostation. Bagpå står 1926.
Det øverste af de to tårne.
57 Kalundborg Radiostation. Et færdigbygget radiotårn, set nedefra og opad.
58-59 Kalundborg Radiostation. De 2 sendemaster set fra Strandstien. 2 udgaver fra samme negativ.
60 Kalundborg Radiostation. Den vestlige mast fotograferet oppe fra den østlige mast.
61 Kalundborg Radiostation. Den vestlige mast fotograferet oppe fra den østlige mast.
62 Kalundborg Radiostation. Den østlige mast fotograferet oppe fra den vestlige mast. Måske 1929.
63 Kalundborg Radiostation. Færdig radiomast under rejsning, nok til mellembølgesenderen 1951.
64 Kalundborg Radiostation. Ukendt person fotograferet ved radiostationen, efter 1954. Tekst bagpå, skrevet af personen på foto, - noget af det på tysk.
65 Kalundborg Radiostation. Efter udvidelsen 1954. Foto fra Strandstien om natten.
66 Kalundborg Radiostation. Luftfoto, taget fra byen mod syd.
67 Kalundborg Radiostation. Luftfoto, taget fra fjorden mod nordøst. 1974.
68 Kalundborg Radiostation. Luftfoto, taget fra fjorden mod nordøst. 1974.
69 Kalundborg Radiostation. "Gammel" sendemast fotograferet med mellembølgemasten og Asnæsværket i baggrunden.
70 Kalundborg Radiostation. Radiostationen fotograferet med Asnæsværket i baggrunden.
71 Kalundborg Radiostation. Radiomast set i frøperspektiv.
Fotokonkurrence 1986.
72 Radiostationen fotograferet i anledning af 50-års jubilæum 29/8 1977, afleveret af Hans Erik Svendsen.
73 De nye radiomaster fotograferet fra Grand Hotel 1927/28 af ingeniør på projektet. Bemærk sejlklubbens platform med flagstang og bænke.
74 Radiostationen Gisseløre 1927. Det vestlige tårn fotograferet oppe fra det østlige.
75 Radiostationen Gisseløre. 1927. Et ufuldendt tårn. Bagpå står "fra Karl Evald".
76 Radiostationen Gisseløre. 1927. Et ufuldendt tårn (samme som 155-75). Bagpå står bl.a.: "Fundamenter: murermester-brødrene Sofus og Carl N."
77 Det vestlige tårn fotograferet oppe fra det østlige. Før 1950.
78 Gisseløre efterår 1973. Radiostation, Idrætspark, Asnæsværk.
79 Radiostationen fotograferet fra Strandstien mod syd. Natbillede. Måske 1927.
80 Kalundborg radiostation. 3 personer fotograferet ved en nybygget mast (1927 ?). Bagpå står: "I midten Aage Hansen, Møllestræde 32"
81 1926 - mandskab fra Nakskov skibsværft er i gang med at rejse radiotårnene.
82 Det er ikke tåget på Gisseløre, men folkene fra Nakskov skibsværft er i gang med at bygge de to 105 meter højre tårne.
83 1927-28: Den første radiostationsbygning.
84 Mandskab ved bygningen af radiostationen, evt. fra Nakskov Skibsværft, som byggede de to radiomater i 1927.
Gruppebillede. Navne nævnt er: Otto Mortensen, Laurits Sørensen, S. R. Andreasen, E. Hansen, Henry Mortensen, Henning Petersen, Andersen.
85 1927 - Radiomasterne under opførelse af Nakskov Skibsværft.
86 Postkort af Gisseløre med 2 radiomaster og Kalundborg by bagved. Kortet sendt 1928 til Harriet Tove Hørbye Petersen, Artillerivej 42, 5., Kjøbenhavn C.
87 Radiostationen på Gisseløre sommeren 1940 - efter den tyske besættelse.
Bagpå skrevet en nytårshilsen til Axel Hørbye Christiansen.
88 Kalundborg Radio i 1930erne.
89 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
90 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951. Her er masten liggende udstrakt inden man begyndte at rejse den op, den er 142 m høj, på dette billede dog lang.
91 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
92 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
93 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
94 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
95 Den færdigtrejste mast løftes lodret op efter at være rejst, der indsættes så en urtepotteformet isolator under foden. K.E.Nielsens beregning af vægten efter mål er 27 tons.
96 "Basserne" og spillet der løftede den ca. 17 tons mast op med håndkraft.
97 Gisseløre. Luftfoto. Måske slutningen af 1960érne.
Radiostationen, Kalundborg Sejlklubs bedding, Kalundborg Roklubs klubhus. I baggrunden til venstre starten på Munkesø Idrætsanlæg i 1960érne.
98 Kalundborg Radiostation 1993.
99 Kalundborg Radiostation 1987.
100 Kalundborg Radiostation med Asnæsværket til højre.
101 Kalundborg Radio Langbølge 1927. Gruppebillede - nr. 2 fra højre Carl Schmidt Hansen.
102 Første Kalundborgsender 1927 - spejlbilleder i de blanke forplader, der vist i øvrigt var lakeret skifer. Senderen er fra England - men oprettet under norsk medvirken.
103-104 Afdøde elektriker Karl Schmidt Hansen, Adelgade 22, bror til Niels Schmidt Hansen, begge senere radioansatte, her ved omformere og tavle til den første Gisseløresender 7,5 kw-antenne.
2 ens (dog forskellig bagsidetekst).
105 Maskinhallen Kalundborg Radio 1927, fra Karl Evald.
106 Senderen Kalundborg Radio 1927. Fra Karl Evald.
107 Radio Lyngby ??
108 Fra bygning af radiostationen 1927. Gruppebillede: fra venstre Aage Jørgensen, Robert Olsen, murer Carl Hansen, tømrermester A. H. Houg.
Gave fra maler Kaj Jensen.
109 Gæster ved mellembølgesenderens indvielse 3.10.1951.
Gruppebillede. I midten borgmester Peter Hansen.
110 Kalundborg Radiostation. 1928. Besøg af EDR (Eksperimenterende Danske Radioamatører). Gruppebillede. Fra venstre bankassistent Ewald Rasmussen, forvalter Ejvind Houg, radiomekaniker Bentzen og radiomekaniker Søndersted.
111-112 Kalundborg Radiostation. 1927.
Gruppebillede taget ved Radiostationens bygning på Gisseløre. Originalen og en forstørret kopi.
Personerne på billedet er fra FA. Hartmann Hjort, Kalundborg.
Fra venstre:
Karl E. Nielsen.
Niels (Hans?) Hansen.
Elektriker Christensen, København.
Elektriker Aksel Jensen.
Elektriker Pedersen ( Lille Pedersen)
Karl Smith Hansen.
Styrmand Mortensen.
113 Kalundborg Radiostation. Billedet/postkortet er fra ca. 1940 og er taget fra Strandstien mod Kalundborg Radiostation og de 2 master.
114 Kalundborg Radiostation. Rigtig godt billede fra 1957, fotograferet fra stranden mod masterne og Asnæsværket.
Fra venstre ses:
Gisselørerestauranten.
Badeanstalten (nedrevet 1963).
Kalundborg Radiostation ( Masterne forlænges med 17 meter i 1953).
Asnæsværket (indviet 9-6-1959).
M/F Kalundborg (Kalundborg-Samsø-Aarhus).
115 Kalundborg Radiostation, Gisseløre. Her er et luftfoto af Gisseløre, hvor man ser de to Radiomaster, Roklubbens klubhus, Kalundborg Radiostation, Badeanstalten og Sportsanlægget.
Billedet er fra før klubhuset på Stadion blev bygget i 1940.
116 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
117 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
118 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
119 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
120 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
121 Mellembølgesenderen. Fundamenter til tårn og barduner. 1951.
122 Mellembølgesenderen. Fundamenter til tårn og barduner. 1951.
123 Mellembølgesenderen. Fundamenter til tårn og barduner. 1951.
124 Mellembølgesenderen. Fundamenter til tårn og barduner. 1951.
125 Mellembølgesenderen. Fundamenter til tårn og barduner. 1951.
126 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Samling af den liggende mast.
127 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Forberedelse til rejsningen, barduner.
128 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Forberedelse til rejsningen, barduner.
129 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Forberedelse til rejsningen, barduner.
130 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Forberedelse til rejsningen. Hængeisolator i barduner.
131 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Forberedelse til rejsningen. Trækspænding i bardun måles med "dynamometer".
132 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Nærbillede.
133 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Nærbillede.
134 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Set på afstand over Houget.
135 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Set på afstand over Houget. Sejlklubbens hus i forgrunden.
136 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Masten trukket skævt under opsætningen.
137 Mellembølgesenderen. Masten rejses 1951.
Montering af hjælpeledning. På billedet også gartner (?) Carlo Sørensen.
138 Mellembølgesenderen. Montage af højspænding. Måske 1954.
139 Mellembølgesenderen. Montage af højspænding. Måske 1954.
Svære transformatorforbindelser.
140 Mellembølgesenderen. Montage af højspænding. Måske 1954.
Tørring med elektrisk ovn før samling og støbning.
141 Mellembølgesenderen. Montage af højspænding. Måske 1954.
142 Radiostationens bygninger, set gennem gitterdør. 1951.
143 Radiostationens bygninger, 1988.
144 Radiostationens bygninger, 1988.
145 Radiostationens bygninger, 1988.
146 To ukendte personer med noget radioudstyr. Måske en radiostation - men nok ikke Kalundborg.
147 Foto fra Vesthavnen, måske i 1930´erne. Gruppe af ukendte personer, men formodentlig med forbindelse til Radiostationen.
148 Foto fra Vesthavnen, måske i 1930´erne. To ukendte personer, men formodentlig med forbindelse til Radiostationen.
149 Radiotårnene set fra sportspladsen
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik.
OK
Top