Præstø Amt : bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende

Nummer D43
Type Bøger
Illustrationer Nej
Forfatter(e) O. D. Lütken, 1839
Indholdsnote Præstø Amt : bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende ved O. D. Lütken, 1839 (fotografisk genoptryk fra 1983).
-Præstø Amt beskrevet efter Opfordring fra Det kongl. Landhuusholdnings-Selskab af O. D. Lütken, Sog-
nepræst i Mehrn.

OBS!!! se Bemærkningerne!!!
Bemærkning Bogen, der er skrevet med gotisk skrift, rummer
mange oplysninger om landsdelens økonomiske og
materielle stade på daværende tidspunkt. Med
hovedvægten lagt på hovederhvervet, LANDBRUG. AER

I bogen kan flg. oplysninger ses:
ASYL. I slutningen af 1830-erne oprettes et asyl
for små børn i Vordingborg. Protektrice er hendes
kongelige højhed prinsesse Vilhelmine Marie.(s.
229).
KIEL-VORDINGBORG. Mellem Vordingborg og Kiel er to
gange ugentlig dampskibsfart ved dampskibet LØVEN.
De rejsende, der ankommer, befordres videre til
København i diligencer og på fjedervogn.(s. 232).
FLENSBORG-KØBENHAVN. Dampskibet UNIONEN mellem
Kjøbenhavn og Flensborg anløber Vordingborg
Færgegård 2 gange ugentlig.(s. 232).
GÆSTGIVERI. Der er gæstgiversted i Vordingborg og
på Færgegården. (s. 232).
NÆRINGSDRIVENDE i Vordingborg og Nyråd. (s. 232)
Årstal 1983
Se på kort
Type Amt (1000-2006)
Enhed Præstø Amt (1803-1970)
Arkiv Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv
Top
;