Mindestenen for Greve Reventlow, 1946.

Nummer U926
Type Aviser og artikler
Illustrationer Nej
Indholdsnote Der blev skudt af Tyskerne for sin Deltagelse i Frihedskampen.
Mindestenen er rejst af en kreds af Funtionærer på Rudbjerggaard og Beboerne i Kommunen.
Pastor Fogh - Hansen vil tale ved Afsløringen.
Årstal 1946
Dateringsnote 27-12-1946
27.12.1946
Trykt i medie VESTLOLLANDS AVIS
Arkiv Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Top
;