75 årige Sognefoged Lassesen, fratræder i dag sin stilling.

Nummer U556
Type Aviser og artikler
Illustrationer Nej
Indholdsnote Fratræder i dag sit Hverv som Sognefoged for Græshave Kommune.
I hele sin færd har sognefoged Lassesen været en meget afholdt mand. Han har haft en sjælden evne til at skifte Vejr og Vind lige, altid hensynsfuld i Embeds Medfør og dog altid på sin post, når Ordensreglerne skulle overholdes.
Sognefoged Lassesen er nu 75 år og har varetaget sin sognefogedgerning i 23 1/2 år.Det er efter eget ønske, at han i dag træder tilbage.
Hr. Lassesen trak sig for 3-4 år siden tilbage fra Hvervet som Mejeriformand, et tillidshverv, han har beklædt i næsten 25 år.
Proprietær Rasmus Christoffersen, Hoby, overtager fra i dag Sognefogedbeskikkelsen.
Årstal 1927
Dateringsnote 00-00-1927
00.00.1927
Trykt i medie UKENDT KILDE
Arkiv Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Søg videre i Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Top
;