Jensen, Rasmus.Kingstrup. Gelsted Sogn. Stubgård. Matr. nr.12 slægtsgård. flere personer

Nummer A2379
Type Arkivalier
Arkivskaber Jensen, Rasmus.Kingstrup.
Beskrivelse Skifte. dec. 1830. Selvejer Rasmus Jensen
Arvepart til afdøde ungkarl Niels Nielsen af Kingstrups forlovede Marie Jørgensdatter på 300rd. 14-11-1832
Skifte 25-7-1828 efter Niels Nielsen Stubgården i Kingstrup med hans afdøde hustru i 1821, Anne Marie Madsdatter samavlede 6 børn
Brev fra Gelsted - Rørup sogneforstanderskab 24-7-1844 til den høje direktion for skolevæsenet i nye Odense amt om at der er for mange børn i fh.t. læreren
29-3-1833. fæstebrev. gmd. Rasmus Jensen, Stubgård, Kingstrup fæster et hus på livstid til Niels Rasmussen af Frøbjerg
Brev fra Assens Amts Landvæsenskommission angående oprensning af Grimmeløkke vandløb til Brenderup og Kingstrup berørte. 26-2-1859
Slutseddel. Viggo Stubgård sælger Stubgården i Kingstrup, Gelsted sogn til salgsleder Jørgen Jensen, Vesterballe, Kingstrup. 26-1-1971
Købekontrakt. Niels Nielsen sælger i 1830 gården (Stubgård) til sin kommende svigersøn Rasmus Jensen, som ægter datteren Maren Nielsdatter. Niels havde ejet gården siden 1805. Arvelodsskøde 1866 efter afdøde Rasmus Jensen
Kongebrev till Hans Peter Marius Rasmussen og Louise Larsen. Gelsted. 26-10-1911
Klagebrev. Niels Nielsen Kingstrup Stubgård klager over Jens Hansen, Kingstrup over at XXX, som J.H. har skullet holde siden byens udskiftning ikke er holdt. år 1814
Klagebrev. Niels Nielsen, Kingstrup Stubgård om uoverensstemmelse vedr. noget jordfordeling 1829(19)
Frikøb. dragon Mads Nielsen Kingstrup Stubgård køber sig fri af militærtjeneste for 160 Rd. i 8 år. år 1830-37
Matrikulering af Stubgård i Kingstrup. Matr.nr.12. Ejer Rasmus Jensen
Landgildebetaling for Kingstrup Stubgårds husmænd fra 1806-1853
Aftægtskontrakt mellem Niels Nielsen Stubgård og sin tilkommende svigerfar Rasmus Jensen
Dokument om Niels Nielsens overtagelse af Stubgården og arv til sine brødre og søstre (efter Rasmus Jensen) 1843. sidste årstal 1855
Købekontrakt. Grevskabet Gyldensteen sælger Stubgården til fæster Niels Nilesen. 16-3-1805 med tre huse
Fæstebrev. Gyldensten fæster Stubgården i Kingstrup til ungkarl Niels Nielsen 47 år. Tidl. beboer var afdøde Niels Jørgensen og hustru Anne Nielsdatter, som har afsagt sig gården p,g.a. alderdom.

Vaccinationskort, Dagmar Stubgaard. f. 19-3-1921
Almanak 1839 og 1810
Skudsmålsbog. Louise Larsen. f. 21/12-1886
Skudsmålsbog. Hans Peder Marius Rasmussen.f. 27/3-1877
Skattekvitteringsbog. Rasmus Jensen
Urmager Viggo Stubgaard. regninger,Vaccinationer.f. 1/8-1919. Kontrabog.1947-48
Reparationsbog.1848-1950
Regnskabsbøger. Viggo Stubgaard Rasmussen

Skifte. 1830 efter grd. Niels Nielsens afdøde datter Karfen Nielsdatter i Kingstrup. (Stubgård) pr. 2/10-1828den nu afdødes mor, Ane Marie Madsdatter. 5 børn deles arven på ca. 249 Rd.
Selvejerpant. Rasmus Jensen, selvejergårdmand på Kingstrup Stubgård. giver i 1844 sin datter Karen Marie Rasmusdatter sikkerhed i sin gård for en skyldig arv efter hendes morbroders Peder Nielsen. Kingstrup, som afgik ved døden i 1843.
Skifte 1843. Rasmus Jensen. Kingstrup Stubgårds kones ene bror, Peder Nielsen dør. hans far Niels Nielsen, aftægtsmand på gården varetager sønnens interesser.
Skifte 1836. Rasmus Jensens kone Maren Nielsdatter dør. skifter med 2 døtre.
Tiendeprotokol for Kingstrup og nærmeste omegn. gennemgået af Assens og Hindsgavl amters Tiendekommission og sognefoged Jens Jensen i Kingstrup fra 1827 til 1834.
Arveoverenskomst for Karen Marie Rasmussen og hendes 2 brødre Jens og Mads Rasmussen efter deres salg af foder. 24/10-1864
Arveafkald fra Niels Nielsen, selvejergårdmand i Kingstrup (Stubgård) fra hans 3 børn Niels Nielsen, Mads Nielsen og Birthe Kirstine Nielsdatter. 1830
Et skifte i Hårby 1835
Fyens Theoretiske Landvæsens institut
Dødsboet efter selvejergårdmand Jørgen Madsen i Hårby. 1838
Fæsteaftaler på huse tilhørende Stubgård i Kingstrup fra 1805-1830
1793. klage fra Kingstrup og Hønderups bymænd over oprensning af grøfter og åer imellem Fjelsted - Hynderup- Kingstrup Ejby Bys Laugsmænd . og afklaring af samme.
Skoledistriktinddeling
Middelfart Avis 1860
skifte efter gårdmand Carl Pedersens afdøde hustru Margrethe Larsdatter i Gamtofte i 1844. En arving er Lars Carlsen, gårdmand i Gelsted-Tårup. Skifteret på Brahesborg Gods
Slægtsoptegnelser af Stubgården mødrenede side
Optegnelser af selvejergårdmand Jens Rasmussen. Kingstrup Stubgård. Afskrift af Poul Stubgaard. 1976
Dødsattester. Vilhelmine Johanne Juliane og Jens Rasmussen.
Konfirmandbog
Paules brev på gotisk
Koppeattest
Tegninger over bygningerne
Sange. Konfirmandt - sølvbryllup.
Breve m.m.
"Selvejergården Stubgårds minder" august 14. 1966
Billeder af familie og ejendom. Jørgen Stubgård
5/11-1911. Købekontrkt. gårdejer Niels Aage Ravn i Kingstrup har solgt Matr. nr. 2a i Kingstrup by til gårdejer Jens Rasmussen
4/3-1914. Testamente: Vilhelmine Johanne Juliane f. Madsen
Født/stiftet 1805
Død/nedlagt 1971
Periode 1831 - 1908
Dateringsnote 1831 - 1908
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Gelsted Sogn (1000-2050)
Arkiv Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

Søg videre i Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv

Top
;