Arkivoversigt over Skæve Sognekommune

Nummer A4
Type Arkivalier
Arkivskaber Skæve Sognekommune
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Skæve Sognekommune eksisterede fra 1842 indtil kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Skæve Sognekommune indlemmet i Sæby Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1815 - 1970
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-32 1845-1970 - 10-19 Den kommunale administration
33-34 1939-1969 - 20-29 Brand- og bygningsvæsen m.v.
35-36 1844-1852 - 28 Udstykninger, mv.
37-87 1855-1970 - 30-39 Skattevæsen
88-131 1857-1970 - 40-49 Socialvæsen
132-209 1815-1970 - 50-59 Skolevæsenet og kulturelle forhold
210-214 1939-1967 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
215-224 1867-1970 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt
Top
;