Arkivoversigt over Albæk-Voer Sognekommunes arkiv

Nummer A3
Type Arkivalier
Arkivskaber Albæk-Voer Sognekommune
Født/stiftet 1842
Død/nedlagt 1919
Bemærkning I 1800-tallet var Albæk Sogn og Voer Sogn selvstændige pastorater. De hørte til Dronninglund Herred i Hjørring Amt. Albæk udgjorde sammen med Voer Sogn en sognekommune fra 1842. I 1919 blev Albæk-Voer Sognekommune opdelt i 2 selvstændige sognekommuner, som eksisterede indtil kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Albæk indlemmet i Sæby Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.

Arkivet indeholder også en del materiale fra Albæk Sognekommune 1919-1970.
Periode 1683 - 1971
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-45 1842-1970 - 10-19 Den kommunale administration
46-55 1842-1970 - 20-29 Brand- og bygningsvæsen m.v.
56-95 1683-1971 - 30-39 Skattevæsen
96-169 1828-1971 - 40-49 Socialvæsen
170-225 1815-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
226-251 1842-1969 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
252-294 1822-1970 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt

Kilder (35)

Top
;