Arkivoversigt over Torslev Sognekommunes arkiv

Nummer A2
Type Arkivalier
Arkivskaber
Torslev Sognekommune
Født/stiftet 1852
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Torslev Sognekommune blev først dens egen Sognekommune i 1852, hvor den blev adskilt fra Torslev-Lendum Sognekommune, oprettet i 1842. Torslev Sognekommune eksisterede som egen Sognekommune frem til kommunalreformen af 1970.

Arkivet indeholder også materiale fra Torslev-Lendum Sognekommune.

Kort og tegninger separat registreret
Periode 1775 - 1975
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-68 1842-1975 - 10-19 Den kommunale administration
69-107 1775-1970 - 40-49 Socialvæsen
108-151 1855-1970 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
152-154 1867-1969 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
155-165 1869-1970 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt
Top
;