Arkivoversigt over Hirsholmene Sognekommunes arkiv

Nummer A1
Type Arkivalier
Arkivskaber Hirsholmene Sognekommune
Født/stiftet 1844
Død/nedlagt 1970
Bemærkning Fra 1812 til 1843 var Hirsholmene Sogn en del af Frederikshavn Sogn. Det hørte til Horns Herred i Hjørring Amt. I 1844 blev Hirsholmene udskilt som sin egen sognekommune. Denne eksisterede indtil kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev Hirsholmene indlemmet i Frederikshavn Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Frederikshavn Kommune.
Periode 1827 - 1996
Se på kort
Arkiv Frederikshavn Stadsarkiv

Yderligere indhold

1-54 1832-1991 - 10-19 Den kommunale administration
55-58 1888-1964 - 20-29 Brand- og bygningsvæsen
59-70 1899-1973 - 30-39 Skattevæsen
71-77 1851-1960 - 40-49 Socialvæsen
78-87 1841-1946 - 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold
88-92 1860-1996 - 60-69 Tekniske forhold, gader og veje
93-112 1827-1993 - 70-79 Samfundsforhold i øvrigt

Søg videre i Frederikshavn Stadsarkiv

Top
;