Nysted Tennisklub

Nummer Ø303
Type Billeder
Bemærkning Det første vi kender til Nysted Tennis klub er – også kendt som Nysted Lawn-Tennis Club – at den er virksom 27. april 1897, da tennisbanen i Nysted åbnedes 25. april 1897. Den første formand var kommis Bassøe.
Jorden til tennisbanen var overladt foreningen af forpagter Ulrich, men det vides ikke hvor den lå.
Til gengæld er det kendt, at den 13. juni 1919 får klubben nye baner ved Dampmøllen. Det ser ud til, at klubben har købt grunden ved Dampmøllen.
Så er der meget stille om Nysted Tennisklub, men ved den ekstraordinære generalforsamling 21. august 1934 vedtages der nye love, samt optages forhandlinger med Nysted kommune om dennes køb af grunden ved vandtårnet.
Den 14, december 1934 køber Nysted kommune grunden for 2.500 kr.
Den 1. maj 1935 er tennisbanen ved vandtårnet hegnet ind og der er aftalt en lejeafgift til Nysted kommune på 25 kr.
Det har ikke været muligt at finde oplysninger om, hvornår klubben flyttede til Bomstræde ved Paddekæret, men et billede siger gerne mere end ord, så af foto fra 1939 fra Det Kgl. Bibliotek (Sylvest Jensen Luftfoto) ses tydeligt, at banen lå der.
Af Folketidende 9. juni 1944 kan læses, at Tennisklubben var gået ind = lukket/nedlagt/ligger i dvale?
Tennisklubbens baner ved Bomstræde er 4. august 1947 nedlagt.
Nysted Tennisklub starter først op igen 17. februar 1987, hvor der anlægges to nye baner ved Stadion på Skansevej, som er klar 1. maj 1987. Kommune forærer klubben jorden. Jorden lejes af kommune i 25 år til 50 kr. årligt + lånegaranti på max 200.000.
Foreningen stiftet 17. februar 1987.
Formand Anders Bondo.
- og her ligger Nysted Tennisklub stadig.
Periode 1987 - 1994
Fotograf Folketidende
Størrelse Flere formater
Materiale s/h positiv
Se på kort
Arkiv Nysted Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

1 Nysted Tennisklub 1987.
2 Nysted Tennisklub 1988.
3 Nysted Tennisklub 1989.
4 Nysted Tennisklub 1992.
5 Nysted Tennisklub 1993.
6 Nysted Tennisklub 1994.

Søg videre i Nysted Lokalhistoriske Arkiv

Top
;