Orehoved by Terrain af Orehoved by, Nørre Vedby sogn, Falsters Nørre Herred, Maribo Amt.

Nummer K37
Type Kort og tegninger
Beskrivelse Orehoved by
Terrain af Orehoved by, Nørre Vedby
sogn, Falsters Nørre Herred, Maribo
Amt.
Bemærkning
Målestok 1:4000
Omregistreret fra A.373.

D. 5/4 1985 skriver Viggo Sigvardt følgende om
kortet:
Vedlagte gamle matrikkelkort er fra 1872 - 1890,
som min farfar fik/lånte af Karen Sværke,
Alfaregård (matr. nr. 2) udflyttet fra Nørre
Vedby.
Matr. nr. 9 (købtes af gartner Jørgensen) og 8 og
7 var kystvogterhuse med 3 tdr. land til hver-
stammer fra ryttertiden i 1700-tallet.
Skansen stammer fra Englandskrigene 1807 - 1814.
Den er sløjfet (antagelig af Karen Sværke,
muligvis i forbindelse med bygningen af Orehoved
Havn)
Imidlertid ekstirer det nordlige hjørne endnu.
Nedgangen fra Skansen til kysten blev opfyldt af
forhv. ? Steen, da han byggede huset "Skansen".
Fyrpasser Jørgensen (den 1. fyrpasser) har fortalt
til Ebba Jørgensen (datter af gartner Jørgensen)
at kanonlavetterne (egetræ) endnu stod der, da
Orehoved Havn blev taget i brug.
I Ore Vig (lige neden for Næsgård) skal have været
stationeret 2 kanonbåde. Der er stadig dybt vand
næsten ned til kysten. (kaldes Karnemækhavnen).
Et eller andet sted har jeg læst at kanonbådene
fra Ore Vig var med til at jagte en engelsk brig,
der blev eroberet ved Vejrø i vindstille.
Vedlagte blev af adm. ? ? Schønning i Ore
sendt ud til Erers personlige bekendte i
kundekredsen.
Noget kunne tyde på, at der lokalt har været
aktiviteter.
Lærer Prior Larsen, Nyskolen læste engang en
beretning/historie om en kamp ved Gåbense bro,
hvor man brugte bikuber ? bierne til forsvar.
Vedlagte må beholdes
Venlig hilsen Viggo Sigvardt
Periode 1872 - 1890
Størrelse 22,5 x 34,5 cm.
Materiale Matrikelkort
Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster

Søg videre i Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster

Top
;