D.H.F.s (Dansk Historisk Fællesforenings) håndbøger

Nummer O332
Type Bøger
Illustrationer Ja
Forfatter(e) Diverse
Indholdsnote Knud Prange: Heraldik og historie, 1962

Georg Hansen: Grundtræk af en historisk metode. 1963

Povl Eller: Historisk ikonografi 1964

E. Kroman: Skriften historier. Fra reformationen til nutiden. 2. oplag. 1964

Johan Hvidtfeldt (red.): Håndbog for danske lokalhistorikere. 1965

Ib Kejlbo: Historisk kartografi. 1966

Herluf Nielsen: Kronologi. 2. udgave. 1967

Poul Rasmussen: Mål og vægt. 1967

Johan Jørgensen: Skifter og testamenter. 1968

Anders Bæksted: Dansk indskrifter. En indledning til studiet af dansk epigrafik. 1968

Helle Linde og Anker Olsen: Manuskripter og arkivalier i danske samlinger. 1968

Hans. H. Worsøe: Grundbog i slægtshistorie. 4. oplag. 1969

Helge Klint: Militærhistorie. 1970

Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og om Danmark 1589-1969. 1971

Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewteknik. 1971

Kristian Hald: Personnavne i Danmark. I. Oldtiden. 1971

Iørn Pio: Folkeminder og Traditionsforskning. 2. forøgede udgave. 1971

A. Strange Nielsen: Lokalhistorisk arkiver. En vejledning for medarbejdere og benyttere med en indledning ved [rigsarkivar] Johan Hvidtfeldt. 1972

Sven Tito Achen: Identifikation af anonyme våbenskjolde. 1972

Hans H. Worsøe: Slægtshistorie. En vejledning. 1973

Georg Galster: Mønt. 2. reviderede oplag. 1973

Kristian Hald: Personnavne i Danmark. II. Middelalderen. 1974

Holger Hjelholt: Skriftprøver fra tiden efter reformationen til midten af 19. aarh. [århundrede] med tekstlæsninger. 1975

Erling Olsen: Statistik for historikere. 1976

Kristian Hald: Stednavne og kulturhistorie. 3. oplag. 1976

Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. 3. oplag. 1980

Karl-Erik Frandsen (red.) Atlas. Danmarks administrative inddeling. 1984. 2 bind.
Digital udgave af bind 2 via https://slaegtsbibliotek.dk/922049.pdf

Verner Bruhn, Knud Prange og Eric Mourier: Vejledning i lokalhistorie. Fra plan til bog. 1985

Annegrete Dybdahl: Historisk vejviser. Organisationer - Arkiver - Biblioteker og specialsamlinger - Museer - Historiske foreninger - Lokalhistoriske sammenslutninger - Konserveringsanstalter. 1986
Årstal 1962
Arkiv Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Søg videre i Slagelse Stads- og Lokalarkiv

Top
;