Erik Damm Andersen, Arkitekt, Skælskør

Nummer A312
Type Arkivalier
Arkivskaber Erik Damm Andersen
Beskrivelse Privatarkiv
Født/stiftet 1938
Død/nedlagt 2019
Bemærkning Se A308 for firmaet erik damm andersen.

Erik var født i Tranderup, søn af tømrermester Frede Damm Andersen.

Uddannet arkitekt med 8 år på tegnestue i Aalborg, overtog i 1977 faderens virksomhed - drives indtil år 2000.

Gift med Kamma Tjell Juel, i de sidste mange år bosiddende på Havnevej, Skælskør.

Erik var i en menneskealder medlem af Skælskør Menighedsråd, de sidste 31 år som formand.

Derudover medlem af Skælskør Bymuseum, Skælskør Bevarelsesforening, Historisk Samfund for Sorø Amt (nu Historisk Forening for Vestsjælland) & Foreningen Norden.
Periode 1920 - 2006
Se på kort
Type Kommune (1970-2050)
Enhed Skælskør Kommune (1970-2006)
Arkiv Skælskør Egnshistoriske Arkiv

Yderligere indhold

1 - - Personlige dokumenter
2 - - Sager
3 - - Udklip
4 - - Diverse andet

Søg videre i Skælskør Egnshistoriske Arkiv

Top
;