Daneborg, Slagelsevej 2 , Skælskør

Nummer A286
Type Arkivalier
Arkivskaber Daneborg m.fl.
Født/stiftet 1908
Død/nedlagt 1984
Bemærkning "Daneborg" blev bygget i 1908 som Skelskør Husholdningsskole. Forstanderinden var Ida Troels-Lund. Kort efter krigens start i 1914 måtte hun lukke skolen, da den ikke kunne samle elever nok til at blive statsanerkendt.

1908 Skelskør Husholdningsskole.

1914 A/S Skelskør Hvilehjem og Pension Villa "Daneborg" ved fru Marie Jørgensen (Ane Mine Marie Jørgensen, født 16/3 1877).

1948 Hotel og Pension "Daneborg" blev drevet af Frk. Møller og Frk. Hanny Jensen indtil 1. november 1961, hvor ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen købte det, så ingeniører og andet teknisk personale kunne bo der, mens Gulf Raffinaderiet på Stigsnæs blev bygget. Hans Aage Kaad fra Sorø var forstander.
Efter at Christiani & Nielsen solgte bygningen, var der bl.a. i en kort periode ophold for polske flygtninge, som skulle fordeles fra M/S Sct. Lawrence, der lå i København.

1971-1973. Daneborg var nødskole (for 28 elever) for Antvorskov Højskole/Skælskør Folkehøjskole, da Antvorskov Højskole, Slagelse lukkede og indtil 1973, hvor Skælskør Folkehøjskole ved fjorden blev indviet
1978-1980.

Den 15. juli 1978 blev 35 af Henning Beckers flygtningebørn fra Vietnam indkvarteret på Daneborg, hvor de boede indtil 1980, hvor Skælskør Kommune i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp fandt boliger til dem andre steder i byen primært på Parkvej.

1982. Hyrevognklubben af 1971 overtog ejendommen igen efter en tvangsauktion. Hyrevognsklubben havde tidligere i en kort periode haft bygningen til ferie- og kursuscenter for sine medlemmer.

1984. Efter at ejendommen havde stået tom i et par år, blev den købt af en lokal borger Bjarne Kristensen. På grund af hærværk, frostsprængninger m.m. stod ejendommen ikke til at redde, selvom bygningen så flot ud udefra. Ejeren valgte derfor at rive bygningen ned.

1985. Der blev påbegyndt opførelse af nye privatboliger, der fik adresserne Slagelsevej 2-4-6-8-10-12.
Periode 1908 - 1985
Se på kort
Arkiv Skælskør Egnshistoriske Arkiv

Yderligere indhold

1 1908-1978 - Ejendomsdokumenter
2 u.å. - Lidt historie
3 1908-1914 - Sager
4 1961-1972 - Udklip

Søg videre i Skælskør Egnshistoriske Arkiv

Top
;