Dueholm Herregård

Nummer B8742
Type Billeder
Beskrivelse Dueholm Herregård, Nykøbing.
Set fra den vestlige side.
Malet 1838 af Rasmus Henrik Kruse.
Forrest t.v. og midtfor ses gårdens studestalde. længen til venstre er det nuværende mejeri. (Senere en del af Museum Mors).
Til højre ses gavlen på laden med bogstaverne PT for Poul Tøttrup, ejer fra 1762-1797. han lod bl.a. laden og den østre del af hovedbygningen opfører. Årstallet på gavlen er 1774.
I baggrunden til venstre ses hovedbygningen med de to sidefløje, den ene er den nuværende kavalerfløj.
i baggrunden til højre ses tagene i købstaden Nykøbing og tårnet på nykøbing Kirke.
Postdilligencen er på vej mod byen ad landevejen fra Sallingsund.
i baggrunden midtfor ses byens indmark ved vejrmøllehøj, med tre nu forsvundne gravhøje (omkring vandtårnet ved Tjørnevej).
Rasmus Henrik kruse (1796-1877), folkemindesamler og maler, var forvalter på Dueholm hos kaptajn Andreas Tøttrup.
Bemærkning Billedet befinder sig på læsesalen i mappen for "Dueholmgade" nr. S 4466.
Foto er et optryk fra nyere tid.
Årstal 1838
Fotograf Ukendt
Størrelse 14 x 21 cm
Materiale Farve positiv
Se på kort
Type Sogn (1000-2050)
Enhed Nykøbing M Sogn (1000-2050)
Arkiv Morsø Lokalhistoriske Arkiv
Top
;