Skullerodsholm Aktivitetshus Smedestræde 2, Nr. Lyndelse

Nummer A96
Type Arkivalier
Arkivskaber Skullerodsholm Aktivitetshus
Beskrivelse Skullerodsholm Aktivitetshus
Smedestræde 2, Nr. Lyndelse
Født/stiftet 1997
Bemærkning Ejendommen ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune og aktivitetshuset drives af en medlemsbaseret forening.
Skullerodsholm har tidligere været en af egnes største gårde med 180 tdr. land jord.
I dag ligger stuehuset sammen med de tidligere driftsbygninger på en 8 tdr. land stor grund som grænser helt op til bymidten i Nr. Lyndelse.
I 1997 købte Årslev Kommune Skullerodsholm med det formål at skabe et samlings- og fristed for alle borgere i alle aldre. Huset skal selv gennem indtægter bære en stor del af finansieringen til den daglige drift. Herunder vedligeholdelse af bygninger og arealer samt græsslåning i byparken, den offentlige hundeskov og øvrige arealer.
Faaborg Midtfyn Kommune bidrager med et beløb, der vedrører aldersgruppen 10-14 år. Dette sikrer, at der kan være fast åbningstid om eftermiddagen, hvor børnene kan smutte ind. Der er ikke tale om en pasningsordning men et fritidstilbud som koster kr. 100,- pr. måned.
Borgere, der melder sig ind i Skullerodsholm Aktivitetshus, kan deltage i aktiviteter og med udspring i egne interesser låne lokaler til fritidsformål og private arrangementer.
Medlemskab af Skullerodsholm Aktivitetshus koster for personer over 18 år kr. 100,- pr. kalenderår i 2016. I forhold til børn- og ungetilbuddet samt leje af selskabslokaler og hytter skal begge forældre/parter være medlem.
Mere end 30 foreninger / brugergrupper har etableret sig i huset og tilbyder dermed en bred vifte af fritids- og aktivitetstilbud. De enkelte foreninger kan opkræve særskilt kontingent.
Den store kultursal blev indviet 13/8 2021.
Periode 1993 - 2022
Se på kort
Arkiv Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

1 1998 - Vedtægter og love
2 1998-2022 - Cirkulærer
3 1998 - Forhandlingsprotokoller
4 1998 - Medlemsrelateret materiale
5 1998 - Personlige dokumenter
6 1998 - Korrespondance
7 1993-2008 - Sager
8 1998- - Regnskabsmateriale
9 1998- - Ejendomsdokumenter
10 1998- - Udklip
11 1998- - Diverse andet
Top
;