Trustrup

Nummer C1848
Type Billeder
Beskrivelse Partier fra Trustrup

Øverst til venstre:
Midt i billedet Stations bygningen fra 1876, til venstre ses Gæstgivergården fra 1897 og til højre Købmandsgårdens butik og privatbolig fra 1905. Den øvrige del af købmandsgården er bygget ca. 10 år tidligere. Huset med den høje trappe i forgrunden til højre skal være bygget i 1883 af bødker O. C. Christensen.
Øverst til højre:
Trustrup mejeri der blev opført ca. 1893. Det er dog ikke det mejeri, som ses på billedet. Det første lå omme bag ved det nuværende over mod jernbanen, der hvor man kan se enden af udhuset. Derefter blev det flyttet ud til vejen, vistnok en gang i 1920erne. Mejeriet lukkede den 1. oktober 1964.
Den åbne plads foran mejeriet er den tidligere markedsplads.
Nederst til venstre:
Her træerne der var i begge sider af Stationsgade fjernet, så billedet er fra efter 1924.
I bygningen til højre (Stationsgade 2) var der skotøjsforretning og før den tid bagerforretning.
I den anden ende er der købmandsforretning.
Herefter (Stationsgade 4) en lille manufaktur- og garnforretning, senere var der i mange år herrefrisørsalon i lokalet, og i resten af underetagen var der bagerforretning og bagerens privatbolig. Bageriet lå omme i gården i en særskilt bygning. Den første bager her vaf bager Sørensen, der havde haft forretning oppe på hjørnet i nr. 2. Urmager Munch har også haft forretning i bygningen.
På billedet ses at nr. 6 er under opførelse. Bygningen blev opført i 931af tømmermester Rasmussen (Tømmer-Ras), det var også ham der i 1950erne byggede ejendommen Stationsgade 8.
Det første hus til venstre med gavlen ud til Stationsgade hører til Aarhusvej. Det næste hus (Stationsgade 1) var oprindelig bygget i et plan som alle de øvrige hele vejen ned i den side af gaden. Men cykelhandler K. Kristensen (viet nok Karl) byggede før 1918 en etage med veranda i 1. sals højde oven på. Hans søn Kristian Kristensen overtog huset og forretningen efter faderen. Da det blev almindelig med flaskegas til husholdningen, havde han også gasdepot sammen med cykelforretningen. Hans hustru havde blomsterforretning lokalerne ved siden af cykelværkstedet. Den næste ejer af huset, en dame hvis navn ikke er oplyst, startede ”Varemessen” i den tidligere blomsterforretning.
I Stationsgade 3 er der Bodega Krikken. Stationsgade 5 var indtil i 1850-erne en Tatol-forretning. Senere var det sadelmager med værksted i kælderen, og sadelmagerens hustru havde mælkeudsalg i det tidligere Tatol. Nu er der privatbolig i det hale. I Stationsgade 7 havde Karl Jensen i rigtig mange år en cykelforretning med værksted i baghuset. Hans hustru havde broderiforretning i den end ende af cykelforretningen. Nu er der brødudsalg i forretningen.
Alle husene hele vejen ned i venstre side af Stationsgade med undtagelse af det sidste på hjørnet af Stationsgade og Arkesvej skal være bygget i tiden 1897-1902.
Nederst til højre:
Sognets kirke, Lyngby kirke. Men Trustrup har nu sin egen kirke der blev indviet i 1988.
Bemærkning En mere udførlig beskrivelse af motiverne skrevet af Willy Helbo, Trustrup, er vedlagt postkortet.
Årstal 1931
Dateringsnote Udateret
Fotograf Ukendt
Størrelse 9x14
Materiale s/h positiv - postkort
Se på kort
Arkiv Grenaa Egnsarkiv
Top
;