Urmager Thyme Jubilæumsskrift Beretning Anetavle hæfter med diktater div. fakturaer og kvitteringer

Nummer A135
Type Arkivalier
Arkivskaber
Urmager slægten Thyme, Kalundborg
Beskrivelse Urmager
slægten Thyme
Kalundborg
Født/stiftet 1700
Død/nedlagt 1980
Periode 1700 - 1980
Dateringsnote omk. 1700-1980
Arkiv Kalundborg Lokalarkiv

Yderligere indhold

A135,1 1958 - JUBILÆUMSSKRIFT
1 1958 A jubilæumsskrift 1808-1958 for urmagermagerfamilien i Kalundborg (2 stk.)
A135,2 1966-1976 - UDKLIP
A135,3 1966-1976 - BRILLEINDSAMLING
2 1966-1976 U Om urmagerens forretning og privat.
Bl.a.
annonce indrykket af C. F. Thyme om bopælsforandring fra hjørnet af Møllerstrædet og Kjærlighedsveien til Cordilgade hos hr. sadelmager Høy.
annonce den 29.10.1830 om ægteforening for uhrmager Christian Thyme og jomfru Alhed Sachmann.
annonce om sluttet militærtjeneste 13.12.1863.
Om 100 års jubilæum 1908.
Om 125 års jubilæum i 1932.
Om 150 års jubilæum i 1958.
Om 150 års jubilæum beskrevet i Jul i Kalundborg 1958.
Om 175 års jubilæum i 1983.
Om Frederik Thymes 60 års fødselsdag.
Om 6 generationers urmagere, marts 1965.
Fotos i avisen af 7 generationer urmagere. u.å.
Modeopvisning på Sejerø april 1976, - måske Frederik Thyme på cat-walk.
Om forretningen Thyme gennem 182 år. (18.4.1990)

Tysk avis - Erlanger Heimatblatt 9. årgang:
17. april 1926, seite 64 om:
Alte Familien in Erlangen von Adam Martins. Familie Thiem
og
26. juni 1926, seite 104 om:
Alte Familien in Erlangen von Adam Martins. Familie Söhnlein.


A135,4 1700-1958 - ANETAVLER
3 1974 K 1) Skrivelse om optiker og urmager Thymes indsamling af briller til Gambia.
2) Udklip om indsamling af briller til Gambia.
A135,5 u.å - DIKTATER, BREVE MM
4 1700-1958 D 1) Anetavler for urmagerslægten, udfærdiget af Kalundborg Lokalarkiv.
2) Direkte anelinie, håndskreven.

3) 4 håndskrevne sider med forskellige fam. medlemmers data.
A135,6 u.å. - FAKTURAER MM
5 u.å. A 1) 1 hæfte med diktater, genfortællinger skrevet af Agnete Olsen.
2) 1 hæfte med øvelser i at skrive forretningsbreve.
3) Omtale af et sjældent forretningsjubilæum 125 års den 4. maj 1932.(2 stk. maskinskrevne A-4 sider).

4) Brev dateret 2. juli 1812 i Damhagen, Norge fra A. C. Kønig til"kiæreste Broder", toldbetient i Kalundborg P. G. Thyme
6 u.å. A Fakturaer og kvitteringer m.m. fra forskellige forretninger i Kalundborg.
Bl.a. fra glarmester F. Christensen som har sat ruder i enkemadam Thymes hus i 1875.
A135,7 1871-1930 - SANGE, SALMER
7 1871-1930 A 1) gl. vise om en hemmelig kjærlighed, trolovelse og vielse mellem to personer O.L. og F.W.
2) Sangblad fra kirken den 24. sept. 1871.
A135,8 1788-1867 - DOKUMENTER
8 1788-1879 P Gamle dokumenter - de fleste som fotokopi
1) Borgerbrev fra 1828, som urmager i Kalundborg for Christian Frederik Thyme f. 1802 i Emden.

2) Kjøbecontract af 1867, hvori anføres at guldsmedemester H. C. Seerup sælger til urmager F. W. J. Thyme hus matr. nr. 119b, nyt nr. 102 på Cordilgade.

3) Bedømmelse af svendestykke dateret 1853.

4) Afkald på arv dateret 17. maj 1810. Peter Gotfred Thyme giver afkald på arv efter sin mor Chatrine Elisabeth f. Bølling. Hun var gift med premierleutnant von Hesse og boede i Christianssand, Norge.

5) Dokumenter om Johanne Dorothea Bøllings sidste vilje, underskrevet i Ringkøbing den 24. april 1788 og 6. maj 1788 og Christiansborg 30. maj 1788.
J. D. Bølling var søster til Cathrine Elisabeth Bølling gift med underofficer Hesse af det Riiberske regiment og hendes første mand Peter Gottfred Thyme, med hvem hun havde 5 børn: Peter Gottfred, Jens Christian, Ane Cathrine, Charlotte Juliane og Ane Kirstine Thyme.

6) Panteobligation, hvori urmager Frederik Vilhelm Jeremias Thyme af Kalundborg ved fuldmagt af 26. marts 1879 har til sin broder skibsfører Christian Andreas Thyme oppebaaret et laan af Kallundborg Sparekasse et beløb 2.500 kr.

7) Lejekontrakt, hvori sadelmager Carl Leopold Høy udlejer lejligheden i forhuset Kordilgade 95, til C. F. Thyme. Lejemålet begyndte oktober flyttedag 1864 og fortsættes saalænge til lovlig opsigelse sker.
Bilag til kjøbe- og leiecontract 9. feb. 1865, mellem sadelmager C. L. Høy og uhrmager C. F. Thyme, angaaende huset matr. nr. 95 Kordilgade.

8) Panteobligation, hvori urmager Christian Frederik Thyme tilstaaer sig skyldig til Kalundborg Købstads skolevæsen en kapital 300 rdl. Underskrevet 1865.

9) Panteobligation, hvori urmager Christian Frederik Thyme til låns har modtaget 500 rdl. af gaardmand Johan Jensen af Lille Fuglede. underskrevet 24. juni 1865.

10) Doc., hvori urmager Christian Frederik Thyme til låns har modtagat 100 Rdl. af gaardmand Johan Jensen, Lille Fuglede. underskrevet 20. dec. 1865.

11) Doc. hvori købmand H. W. Herbst og urmager P.A. Hørning den 16. juli 1828 har besigtiget Christian Thymes prøvestykke bestående af et sølv lommeur og fundet det forsvarlig forfærdiget.

12) Doc, hvori P. G. Thyme den 4. dec. 1827 kvitterer for at hans søn Christian Thyme "har afkøbt mig al det Værktøy der var mig tilhørende" m.v.

13) Doc., hvori Christian Ludvig Johannes Thyme bliver meddelt borgerskab som urmagermester i Kalundborg. 27. april 1897, underskrevet af Harboe.

14) Bedømmelse af urmagerlærling Frederik Wilhelm Jeremias Thymes svendestykke, et lommeur, bedømt af P. Holst og C. Seerup. maj 1853.

15) Urmager Christian Thyme får besigtiget et sølv lommeur af Cederfeld, Herbst og Hørning den 16. juli 1828.

16) Borgerskabsbrev af 9. nov. 1900 til urmager Christian Ludvig Johannes Thyme f. 7.1.1871 i Kalundborg.

17) Vaccinationsattest for C.F. Thyme 14½ år gammel.

18) Bekræftelse af dåb: Christian Friedrich, eckte zoon von Peter Gotfried Thyme en Catharina Dirks, is geboren in Jaar 1802 den 6. Augustus. Udtræk fra dåbsprotokol i Emden, dateret 1.2.1825.

19) Næringsbrev dateret 28. marts 1934 i Kalundborg for urmager F. C. P.W. Thyme.

20) Udtræk af dåbsprotokol i Stad Emden for Catharina, ægte datter van Dirk (kun en del af kopien er læsbar).

21) Skrivelse dateret i Rendsburg 12. Marts 1745, underskrevet Johann George Schvendovius (alt på tysk) indeholder navnet Christina Margaretha født Thyme og bl.a. ordene: Regiments Chirurgus, Bornholms Regiment, Hirschholm, Pension. Resten kan jeg ikke oversætte.

22) - Svært læselige kopier af dokumenter:
a) dateret 30.12.1805, underskrevet af bl.a. Weber.
b) dateret 21. juli 1804, underskrevet af bl.a. Weber.
ligner en opgørelse af indbo.
c) dateret 1.9.1793 i København, underskrevet af bl.a. P.G. Thyme, A. C. Thyme som curator, Fredskou og dateret i toldkammeret? 24.10.1793. Læselige ord som Amsterdam 17.5.1794, Christian Thyme, som har tient som soldat.
d) dateret 24. juli 1804, underskrevet af bl.a. Weber. Igen ligner en opgørelse af indbo.
e) - noget om udgifter, hører sikkert til eet af de andre dokumenter her i 22).
f) noget regnskab dateret 30.12.1805, underskrevet af bl.a. S. Risagger.(Hører måske sammen med 22)a)
g) dateret 5.2.1805 af bl.a. Weber, Jacob Thorup, Gravers m.fl.
h) dateret 21. juni 1794 og underskrevet af Hans Christ. Lauritzen, Jep. Kulbye m.fl.
i) udateret side, men ligner opgørelse af indbo nr. 91 - 138, hører sikkert sammen med andre sider her.

23) Doc.underskrevet 8. dec. 1762 i Hundborg Præstegaard af sognepræst Jens Hansøn og hans hustru Elisabeth Sophia Thym.

24) afskrevet dokument: uddrag af forordning af 23.3.1827 hvori amtmændene bemyndiges til at meddele personer af qvindekønnet bevilling til at handle med modepynt, som de selv haver forfærdiget . - Se Holbæk amtarkiv, journalsager pakke nr. 8/804, år 1829. Der er ansøgning fra Cathrine Evers Thyme, enke efter ...betjent Thyme og fra Elisabeth Stahl f. Bohm, enke efter branddirektør Stahl, Samsø.

25) Toldvæsenets konduitelister for Kalundborg dateret 30. januar 1818. (På udsnittet af listerne ses navnene)
Peter Georg Thyme
Niels Krogh
Hans Peter Willer
Hans Grønberg

26) 1 stk. A4-side med opremsning af renter der er betalt i perioden 1866-1880, men det fremgår ikke, for hvem.

27) Doc. med opgørelse af 12.3.1851 over skrædermester Thymes enke Caroline Thomine Thymes bohave.

28) Doc. dateret 17. maj 1810 underskrevet af P. G. Thyme, hvori han giver afkald på arveret efter sin moder Chatrine Elisabeth Bølling gift med premierleutenant von Hesse i Christianssand.
A135,9 1871 - MATRIKELKORT
9 1871 A 1) Matrikelkort af percellerne nr. 1 af matr. nr. 89 og 330, Kallundborg Kjøbstads Bygrunde. Matr. 89a og 330a - beliggende ved Lille Møllestræde.
A135,10 1949 - OPGØRELSE EFTER EMMA EMILIE THYMES DØDSBO.
10 1949 A 1) Privat skifte for fællesbørnene.
2) Opgørelse og repartition.
A135,11 1875-1876 - BYRÅDSFORHANDLINGER
11 1875-1876 A 1a) 11.6.1875 sag nr. 3. Det vedtoges at lade urmager Thymes enke beholde det af hendes afdøde mand førte tilsyn med Raadstue- og Skoleurene.

1b) 22.12.1876 sag nr. 166. reserveligbærer glarmester C. Jensen ansættes som fast ligbærer og pasningen af rådstueuret overdrages til urmager Thyme og pasning af skoleuret til urmager Møller.

2) avisudklip fra 1960erne, hvor urmager Thyme ses ved bl.a. det store værk, der driver kirkeuret.

A135,12 1170-1920 - ERINDRINGER/INTERVIEW
12 1170-1920 D Foredrag af Frederik Thyme
1) om Kalundborg 1170-1700
2) om 1916-1920 - i Kalundborg
3) om 1906-1914 - livet i Kalundborg
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top