Fæste brev til Jens Nielsen i Hald

Nummer A357
Type Arkivalier
Arkivskaber Ukendt
Beskrivelse Kender jeg mig underskrevne Christen Madsen i Hald: At have sted og fæste som jeg og herved i bemeldte Hald beliggende til Jens Nielsen hvor udi hans slagne fader boede og fradøde. Hvilken forskrevne halve gård: Andsat i ny matrikel N12 som er herligheden 3skp. 2 favne, 2 albyg og kirkeskylden 3td 2skp 3 favne, 2albyg. Hartkorn 3tdr 6skp 2alb: I hvilken han må nyde bruge og beholde sin livstid, når han i alle måder retter sig efter hans Kongl. Majst. allernådigste lov og forordninger i rette tid svarer de Kongelige kontributioner som er påbuden. Eller på påbuden ordrer, så erlægger til mig sin landgilde, der er efter jordebogen 9 skp. malt? et svin og arbejdspenge 2 Rigsdaler 3mk. Men for disse landgilde Species er akkorderet at betale årlig til martini 5 Rigsdaler så at forsørge sin gamle og skrøbelige moder, med nødtørftig underholdning og husværelse i gården, så og at holde gården i forsvarlig stand: Under dette sit fæstebrevs forbrydelse; dato til bekræftelse under min hånd.
Hald d. 3. martius 1756 . Christen Madsen.

Side2.
Underskrevne Tønnes/Tommes Christensen af Hald gør herved med ? vitterlig at som jeg er aldrende og ikke i vandel over haver bundet bestredet mit ejende sted uden ved Berretes hjælp hvor for jeg er hende mere skyldig en jeg med penge kan betale. Jeg ej heller har mere i mit tids korte levetid udkomme forviset uden i arbej(de) til den pige Berrete som er det jeg forslaaet sælger skøder og afhænder det af mig beboede og ejende sted i Hald. Hartkorn, og hvor videre besværing, besætning, ind og udbo undtagen hvad herefter reserveret vorde og som angivet til Hald ? korn og ? efter Husets hartkorn i forhold som sognets fulde hartkorn til overnævnte pige Berrete.

Hermed Thomas Christensen og kone Karen Nielsdatter formedels alderdom og skrøbelighed som haver betænkende på at fæste pigen Beret Laursdatter efter deres død alt haver de vide og derfor har vi godtaget og for at ære deres ønske og ville ? således .
Hensat som er det hartkorn 4 skæpper og 2 fjedringkar og 1½ alb. = 180 Rb. daler sølv.
Deres ? 60
= 240Rb. Sølv
Født/stiftet 1756
Død/nedlagt 1756
Årstal 1756
Arkiv Nørhald Egns-Arkiv
Top
;