Lodsejerforeningen Jelshøj. 1964. I forbindelse med Holme Bjerge-f redningen

Nummer U63586
Type Billeder
Beskrivelse Det har stået i avisen.
Fra arkivets avisudklipssamling.

DER søges dannet en lodsejer-forening til varetagelse af lodsejer- interesserne i forbindelse med planen om fredning af Holme Bjerge og omliggende arealer. Landsretssagfører Poul Hastrup, Aarhus, er udset til at repræsentere lodsejerne i denne forening, hvorigennem kan ventes rejst paastand om fredningens omfang og krav om erstatning til lodsejerne.
Dette blev oplyst paa et møde, som Naturfrednings -nævnet for Aarhus Amt havde indkaldt til i gaar. Kontorchef A. Bach, Aarhus Stiftamt, der er formand for Aarhusegnens Fredningsplan-Udvalg, som har udarbejdet planen for fredning af Holme Bjerge, redegjorde for sagen, hvorefter landsretssagfører Poul Hastrup gav oplysning om den forestaaende lodsejer-forenings dannelse og paa denne baggrund anmodede om udsættelse af frednings-sagens behandling.
Da ingen af de implicerede parter havde noget at indvende mod udsættelse af sagen, berammede Naturfredningsnævnets formand, dommer Peder Wittenkamp, Aarhus, nyt møde til 5. november.
…………..
Årstal 1964
Dateringsnote 28. august 1964.
Fotograf Ukendt
Materiale Avisudklip
Arkiv Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Søg videre i Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Top
;