Evangeliske Hierte-Speyl

Nummer C344
Type Bøger
Illustrationer Nej
Forfatter(e) D. Heinrich Müller
Indholdsnote Evangeliske Hierte-Speyl, som forestiller en Forklaring over alle Søndagenes og Festernes Evangelier, og ni af dend Sl. Mands Prædikener over Passionen eller Christi Lidelse, nu igien oplagt, og med største Fliid igiennemseet og corrigeret. Med H. Kongl. Majest. allernaadigste Privilegio.
Bemærkning DC 26.2
Bogen må have tilhørt Peder Jørgensen i Elsmark (1745-), da navne på børnenes fødsel står i den:
Jørgen 23. oktober 1768
Maren 15. april 1770
Thøra 12. januar 1772
Anna Catharina 31. januar 1776
Årstal 1729
Arkiv Nordborg Lokalhistoriske Arkiv
Top
;