Lemvigeren Nr. 11 - 12 - December 1952 - 11. årgang - Medlemsblad for Lemvig Hjemstavnforening i København.

Nummer U5797
Type Aviser og artikler
Illustrationer Ja
Forfatter(e) Redaktør Hakon Johansen m.fl.
Indholdsnote Biskob Chr. Baun: Julepoesien eller..?. s:1-2 ill.

Morgenvandring langs fjorden s:2-3. ill.

Vestjysk Kredsforening fylder 50 år. s:3 (Tidl. Vestjysk Husmandsforening)

Lemvigegnen set fra oven. s:3.

Sygehus-udvidelsen i Lemvig afsluttet. s:4

Hjemstavnen: s:4-8
- En af byggeselskabet "Skrænten" opførte ejendomme, ejet af frk. Jensen, Hygum er solgt til Købmand Fr. Chr. Kier, Lemvig.
- Maskinfabrikant Johs. Øgendahl, Hygum har indgivet patent på en ny type gødningsspreder.
- Lærer Erik Noe Aaberg, er kaldet til lærer ved Overlund Skole ved Viborg.
- Landpostbud K.K. Christensen, er ansat som postbud i Lemvig.
- Lærer M. Ramskov Andersen, Lemvig er ansat som kommunelærer i Middelfart.
- Billedhugger Ejgil Westergaard har fået antaget to værker ved Kunstnernes Efterårsudstilling.
- brødrene Asger og Tyge Windfeldt Lund, sønner af afd. Pastor Carl Lund, Lemvig, har begge bestået styrmandseksamen.
- Kordegn Jørgen Nyrup, Lemvig er udnævnt til kordegn ved Viborg Domkirke.
- H.P.S. Sønderup har udsendt sit 3. bind af det videnskabelige værk om danske billearter.
- Overassistent Børge Lund er ansat som Bogholder ved Spare- og Lånekassen for Lemvig Købstad og Omegn.
- Postbud E. Dahlgaard Nielsen, Lemvig, er ansat som overpostpakmester i Horsens.
- Nye svende: Bygningssnedker Peter E.G. Nielsen, Lemvig og Møbelsnedker Svend Ravnsbæk.

Guldbryllupper i Lemvig:
- Skræddermester Jens N. Jensen og hustru, Søndergade 21.

Sølvbryllupper i Lemvig:
- Smedemester M. Skov Larsen og hustru, Gasværksvej 10.
- Grosserer Alfred Israelsen og hustru.
- Landmand Knud Jepsen og hustru, Fjordvang, Nørlem.
- Arbejdsmand Arthur Jul Nielsen og hustru, Søvejen 36.

Jubilæer i Lemvig:
- Skrædder S. Laursen ved Toft Nielsen og Matthesen, 10 års jubilæum som medlem af Skrædderforbundet.

Fødselsdage i Lemvig:
- Fra Andrea Lundgaard, Sølystvej, 75 år.
- Fhv. landmand Mads Madsen, Søvejen 12, 80 år.
- Chr. Rindom og Eta Jensen, Brovej 3, 65 år.
- Fru S.M. Gammelgaard Jensen, Havnegade 24, 80 år.
- Fru Marie Roesgaard "Birksminde" Østergade, 60 år.
- Enkefru Karen Marie Andersen, Gielsgård, Nørlrm, 75 år.
- Fru Marie Lillelund, Søvejen, 70 år.
- Peder Jensen, De Gamles Hjem, 75 år.
- Gårdejer Kristian Nielsen, Nørlem, 75 år.
- Fhv. maskinfabrikant Chr. Nielsen, Nørlem, 75 år.
- Fru borgmester Aug. Nielsen, 50 år.
- Maskinarbejder Marinus Nielsen, Vangevej 7, 50 år.

Døde i Lemvig:
- Fru Marie Andersen, Søvejen.
- Jens I. Pedersen, De Gamles Hjem.
- Fru Mette Borup.
- Laurids Sand.
- Renseriejer Ejnar Pedersen, Trikohl, 45 år.
- Pens. lærer Bertel Pedersen Østerby, 83 år.
Årstal 1952
Trykt i medie Lemvigeren
Udgiver Lemvig Hjemstavnsforening i København
Arkiv Lemvigegnens Lokalhistoriske Arkiv
Top
;