Lemvigeren Nr. 9 - 10 - Oktober 1952 - 11. årgang - Medlemsblad for Lemvig Hjemstavnforening i København.

Nummer U5796
Type Aviser og artikler
Illustrationer Ja
Forfatter(e) Redaktør Hakon Johansen m.fl.
Indholdsnote Ivan Rønn: Minder omkring Lemvig sø. s:1-3 ill.

En god aften s:3-4. ill. (Vicekonsul Carlo Christensen)

Danmarks største friskole har 75 års jubilæum. s:4 (Bøvling Friskole)

Historiske minder i Møborg kirke.. s:4-5.

Thyborønbanen og fiskeriet. s:5

Hjemstavnen: s:5-8
- Emanuel Bjerg har solgt sin ejendom "Norge" i Nørlem til gårdejer JacobMark, Gudum.
- Bankassistent V. Benjaminsen, Lemvig Folkebank, har fået ansættelse i Ringkøbing Bank.
- Lærer N. Chr. Hestbech, Nørlem er ansat som lærer ved Harboøre Nordre Skole.
- Afdelingssygeplejerske Inga Sloth Odgaard, datter af lærer Odgaard, Nørlem, er antaget på hospitalsskibet Jutlandia.
- Niels Oluf Jensen, søn af Gartner Jensen og Knud Emil Clausen, søn af cykelhandler Clausen, har begge modtaget 1000 kr fra grosserer Stephan Thomsens uddannelseslegat.
- Kreditforeningsrepræsentant gårdejer P. Frandsen, Nr. Nissum er valgt til ny næstformand for Lemvig Bank, i stedet for afdøde proprietær Lauge HJortkjær.
- Apoteker Ove Blumenhagen, Vildbjerg har fået bevilling til at drive Lemvig Apotek.
- Tegneren Gustav Holgersen fra Lemvig, har vakt opmærksomhed med 10 akvareller på 10. september udstillingen.
- Redaktør Chr. Andersen, Lemvig Avis er fratrådt. Journalist J.F. Buch, Herning bliver ny redaktør.
- Lemvig Skakklub har afholdt generalforsamling ved Hilbert Sørensen.

Guldbryllupper i Lemvig:
- Pens. Fyrbøder Alfred Jeppesen og hustru, Vasegården.

Sølvbryllupper i Lemvig:
-

Jubilæer i Lemvig:
- Postassistent M. Niuelsen, Aarhus, tidl. Lemvig, 40 års ansættelse ved Post- og Telegrafvæsenet.
- Broderihandlerske Elise Dalgaard, Vestergade 26, 40 års forretningsjubilæum.

Fødselsdage i Lemvig:
- Fru Slagtermester Christensen, Storegade, 50 år.
- Vognmand Vilhelm Dalgaard, Nørlem, 50 år.
- Fru Stationsforstander Madsen, Veibelsgade, 65 år.
- Fru Skotøjshandler Lysgaard-Madsen, 75 år.
- Fodspecialist Johanne Svendsen, 50 år.
- Fru A.P. Honoré, Gasværksvej, 80 år.
- Viggo Andersen, Østerbrogade 13, 50 år.
- Jens Møller, "Esso", Missionshotellet, 65 år.
- Købmand Niels Thøger Nielsen, Thøger Larsensvej, 70 år.
- Frk. Ane Poulsen, fhv. Nr. nissum Seminarium, 80 år.
- Jens Christensen, Gilsgård, Nørlem, 85 år.
- Jens Marinus Damgaard, Havnegade 48, 60 år.
- Fru Ane Østerby, Nygade 2, 70 år.
- Landmand Jens M. Nielsen, Nørlem, 50 år.
- Fru Dagmar Pedersen, Vinkelvej, 70 år.
- Fru Laura Blæsbjerg, Lindevej 8, 60 år.
- Fru Pouline Møller, Søndergade 17, 50 år.

Dødsfald i Lemvig:
- Politiløjtnant Knud Esmann, Detroit, er død 63 år gl. Han var søn af sagfører H.V. Esmann i Lemvig. s:5
- Sparekasseholder Asmus Kjær, er blevet dræbr på Lemvig Banegård da han gik over godsbanens terræn.
- Fru Gertrud Abildgaard, Nørlem, 82 år.
- Fhv. pudser Jacob Holbæk, 80 år.
- Enkefru Thyra Helen Dorthea Pedersen, 69 år.
- Jens Damsgaard, Nørlem.
- Fru Gerda Ragna Christiansen.
- Fru Lit Beck, Sølyst.
Årstal 1952
Trykt i medie Lemvigeren
Udgiver Lemvig Hjemstavnsforening i København
Arkiv Lemvigegnens Lokalhistoriske Arkiv
Top
;